Open Access
Issue
E3S Web of Conferences
Volume 1, 2013
Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment
Article Number 08005
Number of page(s) 3
Section Heavy Metals in Soils II: Loaded Soils
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20130108005
Published online 23 April 2013
  1. A. Pasieczna, Detailed geochemical map of Upper Silesia 1:25 000
  2. A. Kabata-Pendias, Trace Elements in Soils and Plants, CRC Press Inc., Boca Raton 2001
  3. Pasieczna A., Kwecko P., 2010 – Projekt GEMAS – zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo i łąk w Europie. Prz. Geol. 5: 397–400. (in Polish).
  4. G. Rauret, J. F. López-Sánchez, A. Sahuquillo, R. Rubio, C. Davidson, A. Ure et al., J. Environ. Monit., 1 (1999) 57–61. [CrossRef] [PubMed]
  5. J. M. Hernández-Moreno, J. I. Rodríguez-González, M. Espino-Mesa, Eur. J. Soil Sci., 58 (2007) 419–430. [CrossRef]
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (in Polish).