Open Access
Issue
E3S Web of Conferences
Volume 1, 2013
Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment
Article Number 14004
Number of page(s) 3
Section Emerging Elements / Pollutants
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20130114004
Published online 23 April 2013
 1. Borgmann U, Cheam V, Norwood WP, Lechner J. Toxicity and bioaccumulation of thallium in Hyalella azteca, with comparison to other metals and prediction of environmental impact. Environ Pollut 1998;99:105–14. [CrossRef] [PubMed]
 2. Cabała J. Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn-Pb. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego; 2009 (in Polish).
 3. Dmowski K, Kozakiewicz A, Kozakiewicz M. Small mammal populations and community under conditions of extremely high thallium contamination in the environment. Ecotox Environ Saf 1998;41:2–7. [CrossRef]
 4. Dmowski K, Badurek M. Thallium contamination of selected plants and fungi in the vicinity of the Bolesław zinc smelter in Bukowno (S Poland). Preliminary study. Acta Biol Crac ser Bot 2002;44:57–61.
 5. Eckel WP, Rabinowitz MB, Foster GD. Discovering unrecognized lead-smelting sites by historical methods. Am J Public Health 2001;91:625–7. [CrossRef] [PubMed]
 6. Kabata-Pendias A, and Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN;1993 (in Polish).
 7. Molenda D. Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN;1963 (in Polish).
 8. Molenda D. Wydobycie i handel galmanem w Polsce od połowy XVII do schyłku XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2000;48:11–40 (in Polish).
 9. Pyatt FB, Gilmore G, Grattan JP, Hunt CO, McLaren S. An imperial legacy? An exploration of the environmental impact of ancient metal mining and smelting in southern Jordan. J Archaeol Sci 2000;27:771–8. [CrossRef]
 10. Schoer J, Nagel U. Thallium in Pflanzen und Böden. Naturwissenschaften 1980;67:261–2. [CrossRef]
 11. Wierzbicka M, Szarek-Łukaszewska G, Grodzinska K. Highly toxic thallium in plants from the vicinity of Olkusz (Poland). Ecotox Environ Saf 2004;59:84–8. [CrossRef]