Open Access
Issue
E3S Web of Conferences
Volume 1, 2013
Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment
Article Number 29010
Number of page(s) 5
Section Biomonitoring of Ecosystems I
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20130129010
Published online 23 April 2013
 1. Adams F.S., H. Cole, L.B. Massie: Element constitution of selective vascular plants from Pensylvania: submerged and floating leaved species in rooted emergent. Environ. Pollut., 5, 117–147 (1973). [CrossRef]
 2. Andrzejewski R.: Drogi przemieszczania się zanieczyszczeń w krajobrazie, synteza. Politechnika Lubelska, (1–118) 1990.
 3. Antonowicz J., J. Trojanowski: Manganese, zinc, cadmium and lead in plants of Dołgie Great Lake. Balt. Coastal Zone, 7, 81–89, (2003).
 4. Aulio K., M. Salin: Enrichment of copper, zinc manganese and iron in five species of pondweeds (Potamogeton spp.). Bull. Environ. Contam. Toxicol., 29, 320–325, (1982). [CrossRef] [PubMed]
 5. Brundin N.H., J.L. Ek, O.C. Selinus: Biogeochemical studies of plants from stream banks in northern Sweden. J. Geochem.Explor., 27, 157–188, (1987). [CrossRef]
 6. Grzybowski M.: Szata roślinna jeziora Jełguń na terenie rezerwatu leśnego “Las Warmiński”. Mat. Konfer. XVII Zjazd Hydrobiol. Polskich, Wyd. SORUS, Poznań, 1997.
 7. Grzybowski M., Z. Endler: Content and phytosorption of managanase in littoral vegetation of Lake Wadąg (the Olsztyn Lake District). Natur. Sc., 4, 247–255, (2000).
 8. Grzybowski M., Z. Endler, H. Ciecierska: Content and phytosorption of zinc in littoral vegetation of Lake Wadąg (the Olsztyn Lake District). Natur.Sc., 4, 237–245, (2000).
 9. Kłosowski S.: Synecologial studies on littoral vegetation in northern Poland. Acta Hydrobiol., 41, 49–54, 1999.
 10. Kovacs M., I. Nyari, L. Toth: The concentration of microelements in the aqatic weeds of lake Balaton. Symp. Biol. Hung., 29, 67–80, (1985).
 11. Kufel I., L. Kufel: Heavy metals and mineral nutrient budget in Phragmites australis and Typha angustifolia. Symp. Biol. Hungar., 29, 61–66, (1985).
 12. Ozimek T.: Rola makrofitów w krążeniu metali ciężkich w ekosystemach wodnych. Wiad. Ekol., 34, 31–44, (1988).
 13. Szefer P.: Rozmieszczenie i potencjalne źródło pochodzenia wybranych pierwiastków metalicznych w ekosystemie południowego Bałtyku. Praca habilitacyjna. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk, 1989.
 14. Traczyk T.: Propozycja nowego sposobu oceny produkcyjności runa. Ekol. Pol., B-13 (3), 242–247, (1967).
 15. Traczyk T.: Introduction, theoretical basis, metods and organization of studies on the phytosorpcion of the herb layer. Pol. Ecol. Stud., 21, 93–95, (1995).
 16. Zieliński P., A. Górniak, K. Choroszewska: Changes in water quality induced by the decomposition of plant detritus. Acta Hydrobiol., 41, 119–126, 1999.