Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 8, 2016
Mineral Engineering Conference MEC2016
Article Number 01052
Number of page(s) 9
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160801052
Published online 16 September 2016
 1. Z. Rózanski, Final project Report, Ekostaz/24/2014 in frame The Human Capital Operational Programme (2014) (unpublished)
 2. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami (1999)
 3. Z. Bzowski, Wiadomosci Górnicze, 7(8) (2008)
 4. Z. Rózanski, Górnictwo i Geologia, 4(3), 7 (2009)
 5. J. Sułkowski, J. Drenda, Z. Różański, P. Wrona, Gospod Surowcami Min 24(3/1), 15 (2008)
 6. PN-ISO 18283:2008 Pobieranie i przygotowanie próbek węgla do badań (2008)
 7. PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlaściwości kruszyw (2008)
 8. PN-80/G-04511 Paliwa stale. Oznaczanie zawartości wilgoci
 9. PN-80/G-04512 Paliwa stale - Oznaczanie zawartości popiołu metodą wagową
 10. PN-ISO 1928:2002 Paliwa stałe - Oznaczanie ciepla spalania metoda spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej (2002)
 11. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (1997)
 12. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania (1998)
 13. T. Górski, B. Slowinski, Energetyka i Ekologia, 10(11), 739 (2003)
 14. P. Kucharzyk, IM, 5(2), 5 (2005)
 15. P. Matusiak, D. Kowol, R. Nieckarz, Maszyny Górnicze, 4, 5 (2012)
 16. P. Matusiak, D. Kowol, Mining Science – Mineral Aggregates, 23(1) (2016)
 17. P. Matusiak, D. Kowol, M. Łagódka, KOMEKO 2016, 15 (2016)
 18. D. Kowol et al. ITG KOMAG, (2016) (unpublished)