Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 8, 2016
Mineral Engineering Conference MEC2016
Article Number 01057
Number of page(s) 8
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160801057
Published online 16 September 2016
 1. M. Fiolek, MSc thesis (Uniwersytet Warszawski, 2014)
 2. T. Gotowiec, MSc thesis (Uniwersytet Warszawski, 2006)
 3. K. Jaglinski, MSc thesis (Uniwersytet Warszawski, 2006)
 4. S. Kaminski, ELSIEVE Optyczno-elektroniczna symulacja pomiarów mikroziarn powyżej 0,5 μm według sit mechanicznych, (2007)
 5. S. Kaminski, D. Kaminska, ABiD, 12(2), 85 (2007)
 6. P. Malczyk, MSc thesis (Uniwersytet Warszawski, 2015)
 7. E. Mycielska-Dowgiallo, in Badania osadów czwartorzedowych. Wybrane metody i interpretacja wynikow, edited by E. Mycielska-Dowgiallo, J. Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, 1995)
 8. PN-88/B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu. (Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 1998)
 9. PN-ISO 565: 2000. Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek (Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2000)
 10. PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu (Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2004)
 11. PN-EN ISO 14688-2: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Czesc 2: Zasady klasyfikowania (Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2006)