Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 8, 2016
Mineral Engineering Conference MEC2016
Article Number 01068
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160801068
Published online 16 September 2016
  1. W. Koziol, A. Cieplinski, L. Machniak, A. Borcz, Nowoczesne Budownictwo In zynieryjne, 5 (2015)
  2. Ministerstwo Gospodarki, (Warszawa, 2014)
  3. S. Goralczyk, D. Kukielska, Prace Naukowe Instytutu Gornictwa PWR. Studia i Materialy 43 (2013)
  4. L. Machniak, W. Koziol, Kruszywa, 4 (2014)
  5. Glowny Urzad Statystyczny, Ochrona Srodowiska 2005 (Warszawa, 2006)
  6. Glowny Urzad Statystyczny, Ochrona Srodowiska 2014 (Warszawa, 2015)
  7. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (Warszawa, 2010)
  8. UEPG, Estimates of Aggregates Production 2012 (Brussels, 2013)