Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00002
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000002
Published online 17 October 2016
 1. U.S. Environmental Protection Agency, Clean Air Interstate Rule www.epa.gov (2006)
 2. U.S. Department of Energy, http://fossil.energy.gov/programs/powersystems/gasification/ (2010)
 3. A. R. Shirazi, O. Börtina, L. Eklund, O. Lindqvist, Fuel 74 (1995) [CrossRef]
 4. J. C. Nankervis, R. B. Furlong, Fuel 55, 4–8 (1980)
 5. S. V. Vassilev, K. Kitano, S. Takeda, T. Tsurure, Fuel Processing Technology 45, (1995) [CrossRef]
 6. A. P. Reifenstein, H. Kahraman, C. D. A. Coin, N. J. Calos, G. Miller, P. Uwins, Fuel 78, (1999) [CrossRef]
 7. B. Roga, L. Wnękowska, Analiza węgla i koksu. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa (1966)
 8. S. Su, J. H. Pohl, D. Holcombe, Fuel 82, (2003)
 9. L. Róg, Wpływ budowy petrograficznej i chemicznej węgla kamiennego na temperaturę topliwości popiołu. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i środowisko, Kwartalnik nr 1 (2003)
 10. H. E. Crossley, Journal of the Institute of Fuel 40, (1967)
 11. H. Atakül, B. Hilmioğlu, E. Ekinci, Fuel Processing Technology 86, (2005)
 12. A. Filippidis, A. Georgakopoulos, A. Kassoli-Fournaraki, International Journal of Coal Geology 30, (1996) [CrossRef]
 13. M. J. Keyser, M. Conradie, M. Coertzen, J. C. van Dyk, Fuel 85, (2006) [CrossRef]
 14. T. F. Wall, G. S. Liu, H. W. Wu, D. G. Roberts, K. E. Benfell, S. Gupta, J. A. Lucas, D. J. Harris, Progress in Energy and Combustion Sciences 28, (2002)
 15. Y. Sekine, K. Ishikawa, E. Kikuchi, M. Matsukata, A. Akimoto, Fuel 85, (2006) [CrossRef]
 16. L. Johnson, Relationship Between the Gasification Reactivities of Coal Char and the Physical and Chemical Properties of Coal and Coal Char. http://www.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/20_4_CHICAGO_08-75_0085.pdf. Institute, Palo Alto, California (1975)
 17. G. Skodras, G. P. Sakellaropoulos, Fuel Processing Technology, 77–78, (2002)
 18. M. Sakawa, Y. Sakurai, Y. Hara, Fuel 61, (1982) [CrossRef]
 19. A. G. Collot, International Journal of Coal Geology, 65, (2006) [CrossRef]
 20. C. Higman, M. van der Burgt, Gasification. Second edition. Elsevier (2008)
 21. M. Seggiani, Fuel 78, (1999) [CrossRef]
 22. B. Alpern, J. Nahuys, L. Martinez, Communicacoes dos Servicos Geologicos de Portugal, Vol. 70, (1984)
 23. D. Simbeck, N. Korens, F. E. Biasca, S. Vejtasa, R. L. Dickenson, Coal Gasification Guidebook Status, Applications, and Technologies.- Final report TR- 102034. Electric Power Research Institute, Palo Alto, California (1993)
 24. J. R. Kasiński; M. Piwocki, Special Papers - Polish Geological Institute 7, (2002)
 25. B. Bielowicz, Fuel 96, (2012) [CrossRef]
 26. M. Wagner, Węgiel Brunatny 4/57 (2006)
 27. M. Wagner, International Journal of Coal Geology 2, (1982) [CrossRef]
 28. M. Wagner, Zmienność petrologicznosedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców”, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków (2007)
 29. Z. Fąfara, K. Twardowski, J. Traple, K. Krochmal, Statystyczne modele prognostyczne oparte na danych geofizyki wiertniczej służące do oceny wybranych własności węgla. In: K. Matl, K. Twardowski (ed.)) Rozkład własności fizykochemicznych i technologicznych węgla brunatnego z uwzględnieniem domieszek szkodliwych dla środowiska w południowo-zachodniej części Niżu Polskiego (pokład łużycki II). Wyd. Centrum PPGSMiE PAN, Kraków (1996)
 30. E. Stachura, T. Ratajczak, Substancja mineralna w węglu brunatnym ze złoża Bełchatów (pole Bełchatów), Prace Geologiczne nr 153, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków (2005)