Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00010
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000010
Published online 17 October 2016
 1. http://www.spalanie.pwr.wroc.pl/badania/witryfikacja/popioly.htm (accessed 15.04.2016)
 2. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2014, Warszawa 2014
 3. Y. A. Alhamed, S. U. Rather, A. H. El-Shazly, S. F. Zaman, M. A. Daous, A. A. Al-Zahrani, Korean J. Chem. Eng. Korean Journal of Chemical Engineering, 32, 723–730, 2015 [CrossRef]
 4. T. Suchecki, Zeolity z popiołów lotnych. Otrzymywanie i aplikacje w inż. Środowiska, (Ossolineum, 2005)
 5. S. S. Bukhari, J. Behin, H. Kazemian, S. Rohani, Fuel, 140, 250–266 (2015) [CrossRef]
 6. N. Shigemoto, H. Hayashi, K. Miyaura, J. Mater. Sci., 28, 17, 4781–4786 (1993) [CrossRef]
 7. M. Franus, M. Wdowin, L. Bandura, W. Franus, Fresen. Environ. Bull., 24, 3a, 854–866 (2015)
 8. BN-79/6722–09
 9. ASTM C618-12a
 10. I. Majchrzak-Kucęba, Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych (Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011)
 11. Documenta Geonica 2015/1 10th Czech and Polish Conference “Geology of Coal Basins”, 13-15.10.2015 Ostrava; 164–169
 12. S. Bopaiah, M. W. Grutzeck, Preprints of Papers- American Chemical Society, Division of Fuel Chemistry 45, 522–526 (2000)
 13. T. T. Suchecki, T. Wałek, M. Banasik, Pol. J. Environ. Stud. 13, 6, 723–727 (2004)
 14. A. Srinivasan, M. W. Grutzeck, Environ. Sci. Technol. 33, 9, 1464–1469 (1999) [CrossRef]