Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00011
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000011
Published online 17 October 2016
 1. C.M. White, D.H. Smith, K.L. Jones, A.L. Goodman, S.A. Jakich, R.B. LaCount, S.B. DuBose, E. Ozdemir, B.I. Mors, K.T. Schroeder, Energy & Fuels, 19, 659–724, (2005) [CrossRef]
 2. G.X. Wang, P. Massarottoa, V. Rudolpha, International Journal of Coal Geology, 77, 127–136, (2009) [CrossRef]
 3. A. Wójcicki, Przeględ Geologiczny, 57, 138–143, (2009), in Polish
 4. Y. Gensterblum, A. Busch, B.M. Krooss, Fuel, 115, 581–588, (2014) [CrossRef]
 5. M. Wdowin, R. Tarkowski, W. Franus, International Journal of Coal Geology 130, 79–88, (2014) [CrossRef]
 6. M.B. Rao Carbon, 29 (1991) 813–815 [CrossRef]
 7. J. Gancarz, Woda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, (1975), in Polish
 8. K. Kreiner, M. Żyła, Górnictwo i Geoinżynieria, AGH, R. 30, z. 2, 19–34, Kraków, (2006) in Polish
 9. A. Orzechowska–Zięba, Rozprawa doktorska, AGH, Kraków, (2009) in Polish
 10. M. Lasoń, M. Żyła, Chemia Analityczna, 8, 279–286, (1963), in Polish
 11. J. Klinik, Tekstura porowatych ciał stałych, Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej, Kraków, (2000), in Polish
 12. S. Saha, B.K. Dharma, S. Kumar, G. Sahu, Y.P. Badhe, S.S. Tambe, B.D. Kulkarni, Fuel, 86, 1594–1600, (2007) [CrossRef]
 13. K. Kreiner, M. Żyła, P. Baran, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, zeszyt specjalny nr 3, 167–174, (2007), in Polish
 14. J. Ościk, Adsorpcja, Powszechne Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, (1983), in Polish
 15. J.I. Joubert, C.T. Grein, D. Bienstock, Fuel, Vol. 52, Issue 3, 181–185, (1973) [CrossRef]
 16. C.R. Clarkson, R.M. Bustin, International Journal of Coal Geology, Vol. 42, Issue 4, 241–271, (2000). [CrossRef]
 17. P.J. Crosdale, T.A. Moore, T.E. Mares, International Journal of Coal Geology, Vol. 76, Issues 1–2, 166–174, (2008) [CrossRef]