Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00035
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000035
Published online 17 October 2016
 1. E. Wcisło, J. Bronder, J. Długosz, M. Korcz, Ocena środowiskowych zagrożeń mieszkańców dużych miast Polski, Wyd. Ekon. i Środ., Białystok, 132 (2008)
 2. E. Wcisło, Ocena ryzyka zdrowotnego(..), Wyd. Ekon. i Środ., Białystok, 29-63 (2009)
 3. I. Norska-Borówka, J. Bursa, J. Rzempołuch, R. Wawryk, Arch. Ochr. Środ., 3-4 (1990)
 4. G. Dziubanek, R. Baranowska, OleksiukK., J. Ecol Health. 16 4 (2012).
 5. K. Ljung, A. Oomen, M. Duits, O. Selinus, M. Berglund, J. Environ. Sc. Health Part A, Tox. Hazard. Subst. Environ. Eng. 42 9, 1241 (2007). [CrossRef]
 6. J. Nieć, R. Baranowska, G. Dziubanek, RogalaD. D, J. Ecol. Health. 17 2 (2013).
 7. A. Kabata-Pendias, B. Szteke, Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze, Puławy (2012)
 8. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa (1999)
 9. DiattaJ. B., W. Grzebisz. Polish J. Envi. Stu. 20 6 (2011)
 10. BN-75/9180-03 Oznaczanie wartości pH.
 11. Roz. Min. Środ. Dz.U. 2002 nr 165, poz. 1359.
 12. WHO, Techn. Rep. Ser. 776, Geneva (1989)
 13. WHO, Food Add. Ser. No. 17, Geneva (1982)
 14. WHO, Guid. for drink. water. qual. 2, Geneva (1996)
 15. EFSA J. 10 : 2551–2558 (2012)
 16. IECFA, FAO/WHO, Rome (2005)
 17. US EPA: Guidelines for Human Health Risk assessment of Chemical Mixtures. Federal Register (51 FR 34014-34025), Washington (1986).
 18. A. cińska, Envir. Prot. & Natur. Res. 49 (2011)