Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00036
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000036
Published online 17 October 2016
 1. K. Galos, J. Szlugaj, Górnictwo Odkrywkowe, 51 (2), 25-31 (2010) E3S Web of Conferences
 2. K. Galos, J. Szlugaj, Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 30 (4), 51–64 (2014)
 3. A. Szymkiewicz, FraśA., R. Przystaś, Wiadomości Górnicze, 7-8, 435–441 (2009)
 4. J. Wróbel, FraśA., T. Pierzchała, R. Przystaś, A. Machnik, J.J. Hycnar, In: Proceedings of the XXVI-th Conf. „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, 113–127 (2012)
 5. P. Strzałkowski, KaźmierczakU., Mining Science – Mineral Aggregates, 21 (1), 203–213 (2014)
 6. S. Góralczyk Ed., Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego ( IMBiGS Warszawa, 2011)
 7. K. Bojarska, Z. Bzowski, Górnictwo i Geologia, 7 (2), 101–113 (2012)
 8. S. Góralczyk, I. Baic, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 12 (2/2), 145–157 (2009)
 9. I. Baic, B. Witkowska-Kita, Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 13, 1315–1326 (2011)
 10. Z. Korban, Górnictwo i Geologia, 6(1), 109–120 (2011)
 11. B. Klojzy-Karczmarczyk, J. Mazurek, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 90, 67–78 (2015)
 12. I. Twardowska, J. Szczepańska, WitczakS., Wpływ odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko wodne. Ocena zagrożenia, prognozowanie, zapobieganie, (Prace i Studia 35, 1988)
 13. S. Witczak, A. Postawa, In: Proceedings of the Fourth Intern. Sym. on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes, 1, 37–44 (1993)
 14. J. Szczepańska, J. Krawczyk, Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 9(3), 529–546 (1993)
 15. B. Klojzy-Karczmarczyk, Zastosowanie odpadów energetycznych w ograniczaniu transport zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych, ( Studia, Rozprawy, Monografie 117, 2003)
 16. B. Klojzy-Karczmarczyk, J. Mazurek, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17(4), 289–302 (2014)
 17. J. Mucha, M. Wasilewska, Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 21 (1), 5–21 (2005)
 18. Z. Kokesz, Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 26 (3), 95–110 (2010)
 19. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, 5-th ed. ( PWN, 2012)
 20. Dz. U. [Journal of Law] of 2011, No. 175, Item 1048 (www.isap.sejm.gov.pl/)
 21. B. Klojzy-Karczmarczyk, J. Mazurek, K. Paw, Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management (to be published, 2016)
 22. Polish Norm PN-EN 15875, PKN Warszawa (2011)
 23. Polish Norm PN-EN 12457-4, PKN Warszawa (2006)
 24. Dz. U. [Journal of Law] of 2014, Item 1800 (www.isap.sejm.gov.pl)
 25. Dz. U. [Journal of Law] of 2002, No. 204, Item 1728 (www.isap.sejm.gov.pl)
 26. Dz. U. [Journal of Law] of 2016, Item 85 (www.isap.sejm.gov.pl)
 27. Dz. U. [Journal of Law] of 2014, Item 1482 (www.isap.sejm.gov.pl)
 28. Dz. U. [Journal of Law] of 2015, Item 1277 (www.isap.sejm.gov.pl)