Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00040
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000040
Published online 17 October 2016
 1. S. Lewowicki, Zarys technologii materiałów budowlanych (2000)
 2. L. Lichołai, A. Szalacha, Materiały budowlane i ich badania laboratoryjne (2005)
 3. A. Sieniawska-Kuras, Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane (2011)
 4. M. Nowek, The 9th International Conference “Environmental engineering, pp 1-6 (2014)
 5. R. Dachowski, A. Stepien, Procedia Engineering, 21, pp. 1173–1178 (2011) [CrossRef]
 6. PN-EN 1996-2: 2010 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów
 7. M. Dziewońska, Związki wielkocząsteczkowe – polimery (1995)
 8. J. Ciabach, Ochrona Zabytków 36/3-4 (142-143), pp. 223-226 (1983)
 9. J. Małolepszy, Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań (2008)
 10. B. Stefańczyk i inni, Budownictwo Ogólne, 1 (2005)
 11. PN-EN 772-11: 2011 - Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych
 12. A. Stępień, K. Komisarczyk, Ochrona przed Korozją, 59, pp. 49-51 (2016)