Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00061
Number of page(s) 9
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000061
Published online 17 October 2016
 1. M. Saffari, A. de Gracia, S. Ushak, L. Cabeza, Energ Buildings 112, 159–172 (2016) [CrossRef]
 2. K. Fabbri, Energy 89, 244-258 (2015) [CrossRef]
 3. M. Santamouris, Sol Energy 128, 61-94 (2016) [CrossRef]
 4. C. Calvillo, A. Sánchez-Miralles, J. Villar, Renew Sust Energ Rev 55, 273–287 (2016) [CrossRef]
 5. A. Stefanović, M. Bojić, D. Grodić, Energ Buildings 76, 57–63 (2014) [CrossRef]
 6. D. Teodorescu, A. Vartires, Energ Procedia 85, 530-538 (2016) [CrossRef]
 7. A. Tummala, R. Velamoti, D. Sinha, V. Indraja, V. Krishna, Renew Sust Energ Rev 56, 1351–1371 (2016) [CrossRef]
 8. F. Scarpa, L. Tagliafico, Appl Therm Eng 100, 820-828 (2016) [CrossRef]
 9. A. Chmielewski, R. Gumiński, J. Mączak, S. Radkowski, P. Szulim, Renew Sust Energ Rev 60, 930-952 (2016) [CrossRef]
 10. A. Bazan-Krzywoszańska, M. Mrówczyńska, A. Łączak, M. Skiba, Energ Buildings 118, 170–180 (2016) [CrossRef]
 11. L. Bettencourt, J. Lobo, D. Helbing, C. Kuhnert, G. West, P Nat Acad Sci of the USA 104 (17), 7301–7306, (2007) [CrossRef]
 12. Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community
 13. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings
 14. Directive 2012/27/EU of The European Parliament And Of The Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC
 15. Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014, Warszawa (2014)
 16. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków, Warszawa (2014)
 17. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2167 t.j. z późn. zm.)
 18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 t.j. z póżn. zm.)
 19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)
 20. Energetyczny Audyt Miejski dla miasta Zielona Góra, Zadanie badawcze nr 1: Analysis of the possibilities and socio-economic impact of raise in energy efficiency in the construction industry. Umowa Nr SP/B/1/91454/10, NCBiR, Zielona Góra (2011)
 21. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa (2015)
 22. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
 23. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712)
 24. Ch. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, New York (2006)
 25. M. Mrówczyńska, Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra (2015)
 26. K. Fabbri, L. Tronchin, Energ Procedia 78, 2778–2783 (2015) [CrossRef]
 27. J. Tenorio, J. Sánchez-Ramos, A. Ruiz-Pardo, S. Álvarez, L. Cabeza, Energy 8, 8630–8649 (2015)
 28. J. Hou, Y. Liu, Y. Wu, N. Zhou, W. Feng, Energ Policy 88, 204–215 (2016) [CrossRef]
 29. http://www.nbp.pl/transfer.aspx [date of access: 23.07.2016]
 30. http/stat.gov.pl [date of access: 23.07.2016]
 31. License no DR-G.6642.1059.2016.AW_0862_P of 14.03.20E16