Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00066
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000066
Published online 17 October 2016
 1. Z. Pytel, Archives of Foundry Engineering, 10 Special Issue 2 (2010)
 2. Y. Zhao, Y. Zhang, T. Chen, Y. Chen, S. Bao, Const. and Build. Mat. 28, 450–455 (2012) [CrossRef]
 3. S. Wolfke, Technologia wyrobów wapiennopiaskowych. Arady, Warszawa (1986)
 4. Z. Pytel, Ceramic Mat., 60, 4 (2008)
 5. Y. Fang, Y. Gu, Q. Kang, Q. Wen, P. Dai, Const. and Build. Mat. 25, 867–872 (2011) [CrossRef]
 6. R. Dachowski, I. Jasińska, Archives of the Institute of Civil Engineering, 13 (2012)
 7. I. Jasińska, R. Dachowski, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki pt. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie, monografia (2012)
 8. M. Nowek, Tech. Transactions. Czasopismo Techniczne, 1-B (2014)
 9. praca zbiorowa pod redakcją prof. Dr hab. Andrzeja K. Błędzkiego, Recykling materiałów polimerowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa (1997)
 10. S. El-Haggar, Sust. Indust. Design and Waste Managem. (2007)
 11. J. Kijeński, A. K. Błędzki, R. Jeziórska, Odzysk i recycling mat. Polimer., PWN (2011)
 12. J. Jasiczak, Budownictwo Ogólne Tom 1 Materiały i wyroby budowlane, rozdział 7, “Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów”, Arkady, Warszawa (2005)
 13. J. Pielichowski, A. Puszyński, Chemia polimerów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, Kraków (2004)
 14. R. Dachowski, S. Kapała, Materiały Budowlane 12 (2015), p. 18–20
 15. R. Wang, C. Meyer, Cement & Concrete Composites 34 (2012) p. 975–981 [CrossRef]
 16. A. Palos, N.A. D’Souza, C.T. Snively, R.F. Reidy, Cement and Concrete Research 31 (2001), p. 1003–1007 [CrossRef]
 17. E. Szymański, Technologia materiałów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok (2003)
 18. R. Dachowski, A. Stępień, Procedia Engineering 21 (2011) p.1173–1178 [CrossRef]
 19. W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2010)