Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00072
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000072
Published online 17 October 2016
 1. T. Hardy, W. Kordylewski, K. Mościcki, Zagrożenie korozją chlorkową w wyniku spalania I współspalania biomasy w kotłach, (Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej 2010)
 2. A. Jaworek, T. Czech, A. Sobczyk, A. Krupa, J. of Electrost. 71, 165–175 (2013) [CrossRef]
 3. M. Kosior- Kazberuk, Nowe dodatki mineralne do betonu, Budownictwo i inżynieria środowiska, (ISSN: 2081–3279, 2011)
 4. J. Małolepszy, E. Tkaczewska, Wpływ popiołów lotnych ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na proces hydratacji i właściwości cementu, (Materiały konferencji Dni Betonu, Wisła 2006)
 5. W. Mokrosz, Migracja związków chloru z biomasy w procesie spalania oraz ich wpływu na procesy korozyjne i eksploatacyjne kotłów, (MOKROSZ Sp. z o.o, Politechnika Śląska 2014)
 6. PN G-11011:1998 Mining – Materials for Backfilling and Caulking of Cavings – Requirements and Tests
 7. J. Poluszyńska, Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu osadami ściekowymi, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 13 (2013)
 8. Raport GUS, Energia ze źródeł odnawialnych, Warszawa (2014)
 9. A. Uliasz-Bocheńczyk, A. Pawluk, A. Sierka, Gosp. Sur. Min. – Min. Res. Manag. 31(3), 145–156 (2015)
 10. A. Uliasz-Bocheńczyk, A. Pawluk, Min. Res. Manag. (2016) [to be published]
 11. S. Vassilev, D. Baxter, L. Andersen, C. Vassileva,, Fuel 105, 40-76 (2013a) [CrossRef]
 12. S. Vassilev, D. Baxter, L. Andersen, C. Vassileva,, Fuel 105, 19-39 (2013b) [CrossRef]