Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00079
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000079
Published online 17 October 2016
  1. A. Hilarowicz, J. Kozioł (ed.), Odnawialne źródła energii- badania oddziaływań społecznych, (Politechnika Śląska, Gliwice 2013)
  2. F. Krawiec, Odnawialne źródła enegii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, (Difin, Warsaw 2010)
  3. W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, (WNT, Warsaw 2012)
  4. „Polacy o źródłach energii odnawialnej. Wyniki badania opinii publicznej. Wycinek z „Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku”. Instytut Energetyki Odnawialnej, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warsaw (2013) http://ieo.pl/pl/raporty/71--24/file (15.12.2015)
  5. Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku - Synteza, Instytut Energetyki Odnawialnej, (2013) http://demokracjaenergetyczna.pl/uploads/images/pdf/ekspertyzy_Krajowy_Plan_Rozwoju_Mikroinstalacji_OZE.pdf (15.12.2015)
  6. Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Warszawa (2014) http://www.cire.pl/pliki/1/mg_pep_2050_wnioski_z_analiz_prognostycznych_20140811.pdf (15.12.2015)
  7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, (Dz.U. nr 89 poz. 414)
  8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz.478)