Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00080
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000080
Published online 17 October 2016
  1. F.J. Fabozzi, Rynki obligacji analiza i strategie. (Wydawnictwo Fiansnowe WIG-PRESS, Warsaw, 2000)
  2. E.F. Brigham & J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami 1. (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warsaw, 2005)
  3. W. Dębski, Rachunek efektywności inwestycji. (Oficyna a Wolters Kluwer business. Kraków, 2008)
  4. P. Kosowski, Metody oceny efektywności ekonomicznej podziemnego magazynu gazu. (Rozprawa doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. Kraków, 2008)
  5. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2010).
  6. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami. (PWE, Warsaw, 2007)