Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00095
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000095
Published online 17 October 2016
 1. E.Mokrzycki, A.Uliasz-Bocheńczyk, Polityka Energetyczna, 9, 1 (2006)
 2. N.A.Madlool, R.Saidur, M.S.Hossain, N.A.Rahim, Renew. Sust. Energ. Rev. 15, (2011) [CrossRef]
 3. A.Atmaca, R.Yumrutas, App. Therm. Eng. 66, (2014) [CrossRef]
 4. J.Duda, Dlaczego ORC jest najlepszym rozwiązaniem do wykorzystania energii odpadowej w cementowni? Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o, s.32–43 (2012)
 5. T.Engin, V.Ari, Energ. Convers. Manage. 46, (2005) [CrossRef]
 6. Projekt decyzji BC-10. Zalecenia techniczne dotyczące bezpiecznego środowiskowo współprzetwarzania niebezpiecznych odpadów w piecach cementowych. Kartagena, Kolumbia, Konferencja Stron Konwencji Bazylejskiej (2011).
 7. S.Żurakowki, S.Hojarczyk, Piece obrotoweprojektowanie i konstrukcja. Warszawa, WNT (1969).
 8. S.Karellas, A.Leontaritis, G.Panousis, E.Kakaras, Energy 58, (2013) [CrossRef]
 9. F.Campana, M.Bianchi, L.Branchini, A.De Pascale, A.Peretto, M.Baresi, Energ. Convers. Manage. 76, (2013) [CrossRef]
 10. M.Poniewski, T.Orzechowski, Cz.Cesarz, R.Chajewski, K.Gołaszewski, M.Lubowicz, Utylizacja ciepła odpadowego cz. II, Zlec. nr 1839/13, Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów (1993).
 11. J.Duda, Dlaczego ORC jest najlepszym rozwiązaniem do wykorzystania energii odpadowej w cementowni?. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., s.32–43 (2012).
 12. J. P.Holman, Heat Transfer. 10th Edition, Nowy York, McGraw-Hill (2010).
 13. T.Hobler, Ruch ciepła i wymienniki. Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne (1959).
 14. U.Lubczyńska, Hydraulika stosowana. Kielce, Politechnika Świętokrzyska (1996).