Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00138
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000138
Published online 17 October 2016
  1. Z. Narski, Przemysł Spożywczy, 8, (1983)
  2. N. Marks, Z. Sobol, Inżynieria Rolnicza, 3, 78 (2006)
  3. B. Dróżdż, Annals of Warsaw University of Life Sciences, 56
  4. B. Dróżdż, Metodyczne i utylitarne aspekty analizy energochłonności przetwórstwa rolno-spożywczego, p.20–25 (2013)
  5. B. Dróżdż, MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Modelowanie zużycia energii w przemyśle rolno-spożywczym, p. 349–356 (2010)
  6. R. Akinoso, K. Olatoye, International Food Research Journal Energy, 20 (2013)
  7. K. Brodowicz, M. Markowski, Gospodarka Paliwami i Energią, 9 (1997)
  8. J. Budny, Problemy gospodarki energią w przemyśle mleczarskim, Definicja i ogólna metodyka wyznaczania wskaźnika zużycia energii w przemyśle mleczarskim, p.25–26 (1988)
  9. J. Budny, J. Turowski, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, 4, 4 (2012)
  10. J. Grochowicz, K. Zawiślak, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2, 2 (2012)