Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 10, 2016
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
Article Number 00139
Number of page(s) 9
DOI http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000139
Published online 17 October 2016
 1. K. Neupauer, J. Magiera, Technical Transactions, 4, 57 (2009) (in polish)
 2. IEO for Mazowiecka Energy Agency, Available: http://www.mae.com.pl/files/poradnik-dlauzytkownikow-instalacji-slonecznych-namazowszu_-mae.pdf, ( 07 04 2016) (in polish)
 3. GeoModel Solar, Available: http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/SolarGIS-Solar-map-Europe-en.png, (22 12 2015)
 4. A. Głuszek, J. Magiera, Polityka energetyczna, 11, 41–19 (2008), (in polish)
 5. A. Więcka, Available: http://www.terazsrodowisko.pl/aktualnosci/Zapomniane-kolektorysloneczne-829.html, (07 04 2016), (in polish)
 6. GUS, „Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r.” (GUS, Warszawa, 2015), (in polish)
 7. D. Kryzia, P. Olczak, Logistyka, 4, 4587 (2014), (in polish).
 8. K. Żarski, Civil and Environmental Engineering, 59, 905 (2012), (in polish)
 9. K. Kurowski, Instal Reporter, 17, 14 (2011), (in polish)
 10. M. Żukowski, P. Radzajewska, District Heating, Heating,Ventilation, 46, 138–142 (2015), (in polish)
 11. J. Dziedzic, P. Olczak, D. Kryzia, Logistyka, 4, 8832–8840 (2015), (in polish)
 12. K. Pytel, A. Kłos, Civil and Environmental Engineering, 59, 650 (2012), (in polish).
 13. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Dz.U. 2015, 376, (2015), (in polish)
 14. M. Kwietniewski, K. Miszta-Kruk, A. Piotrowska, Technical Transations Environmental Engineering, 108, 113–127 (2011), (in polish)
 15. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Dz.U. 2015, 1422, (2015), (in polish)
 16. P. Bugajski, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 105–1132 (2009), (in polish)
 17. P. Bugajski, G. Kaczor, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 17–26 (2005), (in polish)
 18. EuroObservER, Available: http://www.energiesrenouvelables.org/observer/stat_baro/observ/baro215.pdf. (07 04 2016)
 19. L. Shah, S. Furbo, Applied Energy, 78, 374–378 (2004) [CrossRef]
 20. L. Fen Su, L. Miao, S. Tanemura, G. Xu, Science and Technology of Advanced Materials, 13, 4 (2012)
 21. ET Polska, Available: http://www.etpolska.com/pl/oferta/kolektoryplaskie.html (22 12 2015)
 22. Hewalex, Available: http://www.hewalex.pl/oferta/plaskie-kolektorysloneczne/kolektor-sloneczny-ks2000-tp-am.html. (22 12 2015)
 23. Sonneko, Available: http://sonneko.pl/dat/attach/449_kolektor_plaski.pdf. (21 12 2015), (in polish)
 24. Veelman, Available: http://www.veelman.com/pl/produkty/kolektorysolarne-plaskie (21 12 2015), (in polish)
 25. Watt, Available: http://www.watt.pl/pl/produkty/kolektorysloneczne/kolektory-plaskie/watt-2020-s.html. (21 12 2015), (in polish)
 26. Watt, Available: http://www.watt.pl/pl/produkty/kolektorysloneczne/kolektory-plaskie/watt-3020-s.html. (21 12 2015), (in polish)
 27. Watt, Available: http://www.watt.pl/pl/produkty/kolektorysloneczne/kolektory-plaskie/kolektor-slonecznywatt-8020.html (21 12 2015), (in polish)
 28. Watt sp. z o.o., Watt CPC 9+ (ISFH, Emmerthal, 2012), (in polish)
 29. Ensol, Available: http://www.ensol.pl/solartermia/kolektorysloneczne/plaskie/z-absorberem-meandrycznymaluminiowym/es2v20sal.html. (22 12 2015), (in polish)
 30. Biawar, Available: http://www.biawar.com.pl/systemy-solarne/heveliuswunder-kolektory-plaskie/hevelius-cls-3-bz. (02 01 2016), (in polish)
 31. K. Neupauer, J. Magiera, Technical Transactions, 10, 223–232 (2010), (in polish)
 32. ENERGOSOL, Available: http://www.energosol.pl/oferta_kolektory_sloneczne_kolektory_prozniowe.html. (29 08 2015), (in polish)
 33. P. Olczak, J. Zabagło, District Heating, Heating,Ventilation, 46, 430 (2015), (in polish)
 34. S. Kandefer i P. Olczak, District Heating, Heating,Ventilation, 46, 11–13 (2015), (in polish).
 35. Watt sp. z o. o., Available: http://www.watt.pl/pl/imagesdb_a0ff1f78dcaab2cb7b4b70db2a649c3a.pdf. (20 03 2016), (in polish)
 36. D. Chwieduk, Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku (Warszawa IPPT PAN, 2006), (in polish)
 37. P. Olczak, J. Zabagło, S. Kandefer i J. Dziedzic, Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, II, 739–752 (2015), (in polish)
 38. OGIMET Available: http://ogimet.com/resynops.phtml.en. (10 11 2015)
 39. J. A.Duffie i W. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 2006.
 40. J. Karlsson, Windows - Optical Performance and Energy Efficiency (Uppsala, 2001)
 41. P. Loutzenhiser, H. Manz, C. Felsmann, P. Strachan, G. Maxwell, Solar Energy, 81, 254–267 (2007) [CrossRef]
 42. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Available: http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-energetycznejbudynkow (23 07 2015), (in polish)
 43. J. Zimny, R. Brzegowy, S. Bielik, Kolektory słoneczne (Kraków 2013), (in polish)
 44. J. P. Ryan, Incidence angle modifiers in cylindrical solar collector design (Fort Collins 1997)
 45. EMD International A/S,, Solar Collectors and Photovoltaic, Available: http://www.emd.dk/files/energypro/Solar%20Collector%20and%20Photovoltaic%20in%20energyPRO.pd f (10 11 2015)
 46. D. Matuszko, International Journal of Climatology, 34, 228–234 (2014) [CrossRef]
 47. M. Rodríguez-Hidalgo, P. Rodríguez-Aumente, A. Lecuona, G. Gutiérrez-Urueta, R. Ventas, Applied Thermal Engineering, 31, 2385 (2011) [CrossRef]