Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 14, 2017
Energy and Fuels 2016
Article Number 01013
Number of page(s) 10
Section Energy
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171401013
Published online 15 March 2017
 1. M.M. Al-Maghalseh, E.M. Maharmeh, Procedia Computer Science 83, 790–798 (2016) [CrossRef]
 2. P.J. Simons, W.M. Cheung, Journal of Cleaner Production. (2016).
 3. M. Ligus, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści (CeDeWu, Warszawa, 2012)
 4. The Energy Regulatory Office website, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energiaelektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html [01.09.2016 r.]
 5. The Act on renewable energy sources, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478)
 6. The Energy Regulatory Office website, http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html [01.09.2016 r.]
 7. Report: Renevable Investments in Poland 2016 - Onshore Wind & Photovoltaic, http://wysokienapiecie.pl/energy-poland/1229-report-renevable-investments-in-poland-2016-onshore-wind-photovoltaic [01.09.2016 r.]
 8. Association of Energy Trading Report, “status on 31 March, 2016”, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tIqKJfjKZ8EJ:www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2016%3Fdownload%3D1462:electricity-and-gas-market-inpoland-status-on-31-march-2016-toe-report+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk, [01.09.2016 r.]
 9. Argus Media. Polish renewable subsidy crash hits biomass, http://www.argusmedia.com/pages/NewsBody.aspx?id=836517&menu=yes [01.09.2016 r.]
 10. The Act on Windfarms, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz. 961)
 11. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925)
 12. Polish Wind Energy Consulting webside, http://www.polishwindenergy.com/index.php/elektrownie-wiatrowe-w-polsce/item/39-vestas-v80-2-mw.html [01.09.2016 r.]
 13. Z. Lubośny, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
 14. R. Gnatowska, A. Wąs, Inż. Ochr. Środow. 18, 1 (2015)
 15. The Energy Regulatory Office website, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energiaelektryczna/aukcje-oze/dokumenty/6539,Ceny-referencyjne.html [01.09.2016 r.]
 16. The Energy Regulatory Office website, http://www.ure.gov.pl/pl/tagi/21,srednieceny.html [01.09.2016 r.]
 17. S.O. Effiom, B.N. Nwankwojike, F.I. Abam, Energy Reports 2, 48–53 (2016) [CrossRef]