Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 14, 2017
Energy and Fuels 2016
Article Number 02020
Number of page(s) 10
Section Fuels
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171402020
Published online 15 March 2017
 1. B. Samojeden, Paliwa i energia XXI wieku, Wpływ modyfikacji węgli aktywnych związkami azotu na ich właściwości fizykochemiczne, 519–536, (2014)
 2. B. Samojeden, J. Klinik, T. Grzybek, H. Papp, Charakterystyka modyfikowanych węgli aktywnych jako katalizatorów w reakcji DeNOx, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 295–303, 2008
 3. B. Samojeden, Paliwa i energia XXI wieku, Węgle aktywne w procesach usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych, 426–431, (2014)
 4. L. Chmielarz, A. Kowalczyk, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, A. Matusiewicz, App. Clay Sci. 49, 156–162, 2010 [CrossRef]
 5. G. Lagaly, K. Beneke, Colloid Polym Sci 269, 1198–1211, 1991 [CrossRef]
 6. B. Samojeden, T. Grzybek, Energy 116, 1484–1491, 2016 [CrossRef]
 7. M. Motak, Cat. Today 137, 247–252, 2008 [CrossRef]
 8. L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, Cat. Today 137, 242–246, 2008 [CrossRef]
 9. L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, Z. Piwowarska, B. Dudek, B. Gil, M. Michalik, App. Cat. B: Environmental 88, 331–340, 2009 [CrossRef]
 10. L. Chmielarz, Z. Piwowarska, P. Kuśtrowski, B. Gil, A. Adamski, B. Dudek, M. Michalik, App Cat B: Environmental 91, 449–459, 2009 [CrossRef]
 11. Brunauer S, Emmett PH, Teller E, J Am Chem Soc 60, 309–319, 1938 [CrossRef]