Download citation

Aerodynamic analysis of railway wagon on drag coefficient

E3S Web Conf., 184 (2020) 01058
DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202018401058