Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 7, 2016
3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016)
Article Number 05012
Number of page(s) 15
Section Physical, economic and environmental consequences
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20160705012
Published online 20 October 2016
 1. Genç F.S., (2007). Türkiye’de Kentleşme ve Doğal Afet Riskleri ile İlişkisi, TMMOB Afet Sempozyumu (available at imo.org.tr). [Google Scholar]
 2. Gürer I. and Uçar I. (2009). Flood disasters’ inventory in Turkey in 2009. In International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, (pp. 1–5). [Google Scholar]
 3. Özcan E. (2006). Sel olayı ve Türkiye. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1). [Google Scholar]
 4. Beyhun E.N., Altintaş K. M. H. and Noji E. C. (2005). Analysis of registered floods in Turkey. International Journal of Disaster Medicine, 3(1-4), 50–54. [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Ceylan A., Alan I. and Ugurlu A. (2007). Causes and effects of flood hazards in Turkey. In International Congress of River Basin Management (pp. 22–24). [Google Scholar]
 6. Kömüşcü A. Ü. and Çelik S.. (2013). Analysis of the Marmara flood in Turkey, 7–10 September 2009: an assessment from hydrometeorological perspective. Natural hazards, 66(2), 781–808. [CrossRef] [Google Scholar]
 7. Yüksek Ö., Kankal M. and Üçüncü O. (2013). Assessment of big floods in the Eastern Black Sea Basin of Turkey. Environmental monitoring and assessment, 185(1), 797–814. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
 8. Gül G. O. (2013). Estimating flood exposure potentials in Turkish catchments through index- based flood mapping. Natural hazards, 69(1), 403–423. [CrossRef] [Google Scholar]
 9. Citiroglu H. K. and Baysal G. (2011). Effects of geological and hydrological factors on the creation of flooding in Kozlu, Zonguldak, NW Turkey. International Journal of Physical Sciences, 6(6), 1360–1373. [Google Scholar]
 10. Ataman O. and Tabban A. (1977). Türkiye’de Yerleşme Alanlarının Doğal Afetler İle İlişkileri. Mimarlık Dergisi, 153, 25–27. [Google Scholar]
 11. IRDR (2014), IRDR Peril Classification and Hazard Glossary. Report of the Data Group in the Integrated Research on Disaster Risk. (available at: http://www.irdrinternational.org/2014/03/28/irdr-peril-classification-and-hazard-glossary). [Google Scholar]
 12. URL: www.emdat.be [Google Scholar]
 13. Gall M., Borden K. A. and Cutter S. L. (2009). When do losses count? Bulletin of the American Meteorological Society, 90(6), 799. [CrossRef] [Google Scholar]
 14. TBMM (2010), Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Temmuz, 2010. [Google Scholar]
 15. Özmen B. (2000), 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle), TDV/DR 010-53, Türkiye Deprem Vakfı, 132 s. [Google Scholar]
 16. USGS (2000), USGS Earthquake Hazards Program: Earthquake Report: TURKEY (available at : http://web.archive.org/web/20120308105107/http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1999/eq_990817/). [Google Scholar]
 17. URL: www.deprem.gov.tr/en/Category/national-earthquake-research-programm-34501 [Google Scholar]
 18. URL: www.afad.gov.tr [Google Scholar]
 19. URL: tabb.afad.gov.tr [Google Scholar]
 20. Llasat M. C., Llasat-Botija M., Petrucci O., Pasqua A. A., Rosselló J., Vinet F. and Boissier L. (2013). Towards a database on societal impact of Mediterranean floods within the framework of the HYMEX project. Natural Hazards and Earth System Science, 13(5), 1337–1350. [CrossRef] [Google Scholar]
 21. Jha M. K. (Ed.). (2010). Natural and Anthropogenic Disasters: vulnerability, preparedness and mitigation. Springer Science & Business Media. [Google Scholar]
 22. Guha-Sapir D. and Below R. (2002). The quality and accuracy of disaster data: a comparative analyses of three global data sets. World Bank, Disaster Management Facility, ProVention Consortium. [Google Scholar]
 23. Arman H., Yuksel I., Saltabas L., Goktepe F. and Sandalci M. (2010). Overview of flooding damages and its destructions: a case study of Zonguldak- Bartin basin in Turkey. Natural Science, 2(04), 409. [CrossRef] [Google Scholar]
 24. URL: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en/main+menu/statistics/exchange+rates/ indicative+exchange+rates [Google Scholar]
 25. URL: http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=UK&ARAVERIG RUP=bie_dkdovizgn.db [Google Scholar]
 26. URL: tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1kam%C4% B1%C5%9F [Google Scholar]
 27. Merz B., Kreibich H., Schwarze R. and Thieken A. (2010). Review article” Assessment of economic flood damage”. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(8), 1697–1724. [Google Scholar]
 28. UNISDR/GE (2015), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. (Available at: http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf). [Google Scholar]
 29. Global Active Archive of Large Flood Events - Dartmouth Flood Observatory (available at: floodobservatory.colorado.edu) [Google Scholar]
 30. Aksoy B, and Coskun M., (2010). Aksu Vadisi Giresun) Aşaği Kesiminde Doğal Ortam Şartlarinin Taşkin Üzerine Etkileri. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(7). [Google Scholar]
 31. Altundal M. (2010). Taskinlarin Ekonomik Boyutu. 2. Ulusal Taşkin Sempozyumu Panel Sunulari ve Tebliğler Kitabi (22-24 Mart 2010). [Google Scholar]
 32. Avci V. and Sunkar M. (2015). Giresun’da Sel ve Taşkin Oluşumuna Neden Olan Aksu Çayi ve Batlama Deresi Havzalarinin Morfometrik Analizleri. Coğrafya Dergisi, (30), 91–119. [Google Scholar]
 33. Avsar E. (2014). Ege Bölgesi’ nde Meydana Gelen Şiddetli Yağişlarin Analizi ve Etkileri, Technical Report, DOI:10.13140/RG.2.1.1505.4246. (available at: https://www.researchgate.net/publication/276059463_EGE_BLGES_NDE_MEYDANA_GELEN_DDETL_YAILARIN_ANALZ_VE_ETKLER#full-text) [Google Scholar]
 34. Bahadir M. (2014). Samsun’da Meydana Gelen 4 Temmuz ve 6 Ağustos 2012 Taşkinlarinin Klimatik Analizi. Coğrafya Dergisi, (29), 28–50. [Google Scholar]
 35. Buldur A. D., Pınar A. and Başaran A. (2007). 05-07 Mart 2004 Tarihli Göksu Nehri Taşkını ve Silifke’ye Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 139–160. [Google Scholar]
 36. Ergünay O. (2007). Türkiye’nin afet profili. TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-7. [Google Scholar]
 37. Ertek T. A. (1995). Senirkent Seli (13 Temmuz 1995-Isparta). Türk Coğrafya Dergisi, (30). [Google Scholar]
 38. Gurgen G. (2004). Doğu Karadeniz Bölümünde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2). [Google Scholar]
 39. Gürer I. (1998). Flood Disasters and Preventative Measures in Turkey. Journal of natural disaster science, 20(1), 1–9. [Google Scholar]
 40. Kadıoğlu M. (2012). Türkiye’de İklim Değişikliği Risk Yönetimi. Turkiye’nin İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını, 172. [Google Scholar]
 41. Kocman A. and Kayan İ. (1996), İzmir’de 3-4 Kasım 1995 Karşıyaka Sel Felaketi (Oluşumu gelişimi, etkileri ve alınması gereken önlemler). Araştırma Raporu. E.Ü. İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını 1. [Google Scholar]
 42. Kömüşçü A. Ü., Çelik S. and Ceylan A. (2011). 8-12 Eylül 2009 Tarihlerinde Marmara Bölgesi’nde Meydana Gelen Sel Olayının Yağış Analizi. Coğrafi Bilimler Dergisi. In CBD (9, No. 2, pp. 209–220). [Google Scholar]
 43. Mutluer M. and Isik S., (2000). The Observations About the Works After Karsiyaka-Cigli Flood Disaster on November 1995, Aegean Geographical Journal, 11 (2000), 57–74. [Google Scholar]
 44. Onsoy H. (2011). Yaz Taşkin Periyodu ve Bölgesel Su Konseyi (available at : www.supolitikalaridernegi.org/yaz-taskin-periyodu-ve-bolgesel-su-konseyi). [Google Scholar]
 45. Ozden A.T. (2004). Evaluation of Post-Disaster Housing in Senirkent, Thesis (M.Sc.), İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, (available at:hdl.handle.net/11527/8470). [Google Scholar]
 46. Özden Ş., Gökçe O., Demir A. and Çiftçi A. (2008). Türkiye’deki Su Baskinlari Zamansal Mekansal Dagilimi, Afet Bilgi Envanter Projesi. Kar Hidrolojisi Konferansi. [Google Scholar]
 47. Reis S., Atasoy M., Nişancı R., Yalçın A., Bayrak T., Sancar C. and İnan H. (2007). Doğal Afetlere Yönelik Konumsal Veritabani Oluşturulmasi: Rize İli Örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara. [Google Scholar]
 48. Sezer L. İ. (1997). İzmir’de 34 Kasım 1995 Karşıyaka-Çiğli Sel Felaketi (Meteorolojik- Klimatolojik Açıdan Bir Yaklaşım). Ege Coğrafya Dergisi, 9(1). [Google Scholar]
 49. Şahin K. (2002). Çarşamba Ovası ve yakın çevresinde sel afeti (27 Mayıs 2000). Türk Coğrafya Dergisi, (39). [Google Scholar]
 50. Şahinalp M. S. (2007). Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006). Türk Coğrafya Dergisi, (49). [Google Scholar]
 51. T.C. Çevre ve Orman Bakanliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XXII. Bölge Müdürlüğü (2008). 5. Dünya Su Forumu Türkiye Bölgesel Hazirlik Toplantilari Taşkin, Heyelan ve Dere Yataklarinin Korunmasi Konferansi Bildiri Kitabı, 7-8 Agustos, 2008. [Google Scholar]
 52. Tonbul S. and Sunkar M. (2011). Batman’da yaşanan Sel ve taşkın olaylarının (31 Ekim-1 Kasım 2006) Sebep ve Sonuçları. Fiziki Coğrafya Araştırmaları, 237-258, (available at: scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:zUkMBluVIMMJ:scholar.google.com/+2006+batman+sel+olayi&hl=de&as_sdt=0,5). [Google Scholar]
 53. Turoglu H. (2011). İstanbul’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlar, Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 411–430. [Google Scholar]
 54. Türkoğlu N. (2009). Analysis of floods occured on October 31-November 1, 2006 in Southeast Anatolia regyon. Nature Sciences, 4(4), 243–254. [Google Scholar]
 55. Yurt R. Doğu Karadeniz Bölümü Doğal Afet Planlarının Hazırlanması (available at: tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp7_2.pdf). [Google Scholar]
 56. Zeybek İ. (1998). 22 Mayıs 1998 Havza Sel-Taşkın Felaketi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 160–167. [Google Scholar]
 57. Anonymous, Afet Müdahale ve Yardim Müdürlüğü 2004 Yili Faaliyet Raporu (available at: afetyonetimi.kizilay.org.tr/UI/doc/raporlar/2004.pdf). [Google Scholar]
 58. Anonymous, Afet Koordinasyon Merkezi, 21 Mayis - 27 Mayis 2007 Türkiye’de ve Dünya’da Meydana Gelen Afetler (available at: http://www.ibb.gov.tr/sites/akom/documents/afet_bulteni_2007_21.html) [Google Scholar]
 59. Anonymous, (2011), Afetler ve Afet Yönetimi (available at: http://www.dsi.gov.tr/docs/sempozyumlar/2-6-giresun’da-afet-y%C3%B6netimi---mustafa-sezer.pdf?sfvrsn=2) [Google Scholar]
 60. Anonymous, (2003). Selin Bilançosu: 5 Ölü, 33 Trilyon Lira (News Agency Report, Antalya - Kanal vip 29 Aralık 2003, Pazartesi 00:00) (available at: http://bianet.org/bianet/siyaset/28058-selin-bilancosu-5-olu-33-trilyon-lira). [Google Scholar]
 61. URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/2009_Marmara_sel_dizisi [Google Scholar]
 62. URL: http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/09/03/696161.asp [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.