Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 66, 2018
AG 2018 - 4th International Conference on Applied Geophysics
Article Number 01016
Number of page(s) 10
Section Geophysics in Geoengineering
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186601016
Published online 26 November 2018
 1. M. Myśliwiec et al., AAPG Memoir, 84, 391 (2006), DOI:10.1306/985613M843073 [Google Scholar]
 2. W. Moryc, Rozwój badan utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków (Development of research on Western Carphatian Miocen deposits in the Bielsko-Kraków area), Geologia 31, 7-8 (2005) (in Polish) [Google Scholar]
 3. L. Jankowski, J. Probulski, Rozwój tektoniczno-basenowy Karpat zewnetrznych na przykładzie budowy geologicznej złóż Grabownica, Strachocina i Łodyna oraz ich otoczenia (Tectonic and basinal evolution of the Outer Carpathians based on example of geological structure of the Grabownica, Strachocina and Łodyna hydrocarbon deposits), Geologia, 37, 556-583 (2011) (in Polish) [Google Scholar]
 4. M. Myśliwiec, Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych (Exploration for gas accumulations in the Miocene deposits of the Carpathian Foredeep using Direct Hydrocarbon Indicators), Przegląd Geologiczny, 52, 299-306 (2004) (in Polish) [Google Scholar]
 5. S. Tlałka, 73rd EAGE Conf. & Exhib. incorp. SPE EUROPEC (2011) DOI:10.3997/22144609.20149535 [Google Scholar]
 6. M. Cyz, M. Malinowski, M. Mulińska, SEG Technical Program Expanded Abstracts, 692-696 (2017), DOI:10.1190/segam2017-17789092.1 [CrossRef] [Google Scholar]
 7. B. Papiernik, M. Krzysztofik, S. Franczak, Wstępne modele geologiczne miocenu autochtonicznego w wybranych strefach w pobliżu frontalnego nasunięcia karpackiego (Preliminary geological of autochthonous Miocene in the selected zones proximal to the Frontal Carphatian Overthrust), Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production, Conference magazine of the Oil and Gas Institute, Kraków, 209, 101-105, (2016) (in Polish) [Google Scholar]
 8. W. Kubociński, Interakcyjna sektoryzacja i selektywne sumowanie kolekcji pełnego azymutu (Interactive sectoring and selective stacking of the 3D full azimuth directional gathers - the new tool to analyse structural image), Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production, Conference magazine of the Oil and Gas Institute, Kraków, 209, 193-196 (2016) (in Polish) [Google Scholar]
 9. M. Zaręba, Zaawansowane metody zwiększania koherencji sygnału sejsmicznego (The use of advanced seismic techniques to enhance coherency of seismic signal), Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production, Conference magazine of the Oil and Gas Institute, Kraków, 209, 201-204 (2016) (in Polish) [Google Scholar]
 10. J. Weickert, Anisotropic diffusion in image processing, Department of Computer Science, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark (1998) [Google Scholar]
 11. M. Black, G. Sapiro, LECT NOTES COMPUT SC, 1682, 259-270 (2012) DOI:10.1007/3-540-48236-9 [CrossRef] [Google Scholar]
 12. K. Baddari, J. Ferahtia, T. Aifa, N. Djarfour, COMPUT GEOSCI, 37, 4, 456-463 (2011) DOI:10.1016/j.cageo.2010.09.009 [CrossRef] [Google Scholar]
 13. H. Kowalski, W. Kubociński, Sejsmiczny obraz geologii: czasowy, głębokościowy, a może dyfrakcyjny? (Seismic image of geology: time, depth, or diffractive?), Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production, Conference magazine of the Oil and Gas Institute, Kraków, 198, 247-251 (2014) (in Polish) [Google Scholar]
 14. O. Lavialle, S. Pop, Ch. Germain, M. Donias, S. Guillon, N. Keskes, Y. Berthoumieu, J APPL GEOPHYS, 61, 132-141 (2007) DOI: 10.1016/j.jappgeo.2006.06.002 [Google Scholar]
 15. E. Wang, G. Yan, L. Li, SEG Technical Program Expanded Abstracts, 1590-1594 (2013), DOI: 10.1190/segam2013-0564.1 [Google Scholar]
 16. J. Weickert, INT J COMPUT VISION, 31, 111-127 (1999) DOI:10.1023/A:1008009714131 [CrossRef] [Google Scholar]
 17. W. Moryc, M. Jachowicz, Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów-Dębica (Precambrian deposits in the Bochnia-Tarnów-Dębica area), Przegląd Geologiczny, 48, 601-606 (2000) (in Polish) [Google Scholar]
 18. W. Moryc, Stratygrafia warstw w głębokim otworze Niwki 3 koło Dąbrowy Tarnowskiej (Stratigraphy of the geological formations in the deep borehole Niwki 3 near Dąbrowa Tarnowska), Geologia, 19, 87-106 (1974) (in Polish) [Google Scholar]
 19. H. Tomczyk, Ordowik i sylur w podłożu Zapadliska Przedkarpackiego (Ordovician and Silurian in the basement of the Fore-Carpathian Depression), Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 33, 289-320 (1963) (in Polish) [Google Scholar]
 20. M. Jachowicz, Mikroskamieniałości organiczne terenewu (kambr dolny) i póżnego ediakaru (neoproterozoik) okolic Krakowa (The Terreneuvian and late Ediacaran organic microfossils from Kraków area), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 459, 61-82 (2014) (in Polish) [CrossRef] [Google Scholar]
 21. H. Senkowiczowa, Wapień Muszlowy na południowym zboczu Gór Świętokrzyskich między Czarną Nidą a Chmielnikiem (The Muschelkalk on the southern Slope of the Święty Krzyż Mts. between Czarna Nida and Chmielnik), Biuletyn Instytutu Geologicznego, 122, 5-67 (1957) (in Polish) [Google Scholar]
 22. W. Moryc, Budowa geologiczna podłoża miocenu w rejonie Kraków-Pilzno. Cz. 2. Perm i mezozoik (Geological structure of Miocene substratum in Kraków-Pilzno region. Part 2. The Permian and Mesozoic period), Nafta-Gaz, 62, 6, 263-282 (2006) (in Polish) [Google Scholar]
 23. J. Gutowski, A. Urbaniec, Z. Złonkiewicz, L. Bobrek, B. Świetlik, P.Gliniak, Stratygrafia górnej jury i dolnej kredy środkowej części przedpola polskich Karpat (Upper Jurassic and lower Cretaceous of the middle polish Carpathian foreland), Biuletyn Państwego Instytutu Geologicznego, 426, 1-26 (2007) (in Polish) [Google Scholar]
 24. A. Urbaniec, L. Borek, B. Świetlik, Litostratygrafia i charakterystyka mikropaleontologiczna utworów kredy dolnej w środkowej części przedgórza Karpat (Lithostratigraphy and micropalaeontological characteristic of Lower Cretaceous strata in central part of the Carpathian Foreland), Przegląd Geologiczny. 58, 12, 1161-1175 (2010) (in Polish) [Google Scholar]
 25. J. Karnkowski, Osady miocenu Zapadliska Przedkarpackiego (Miocene deposits of the Carpathian Foredeep), GEOL Q, 38, 3, 377-394 (1994) (in Polish) [Google Scholar]
 26. N. Oszczypko, M. Oszczypko-Clowes, ACTA GEOL POL 53, 101-122 (2003) [Google Scholar]
 27. M. Pawlewicz, Total Petroleum Systems of the North Carpathian Province of Poland, Ukraine, Czech Republic, and Austria, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia (2006) [Google Scholar]
 28. A. Shouket, J. Jarzyna, Reservoir properties and facies characterization from core data and well logging: autochthonous Miocene sediments in the Carpathian Foredeep case study, Geology, Geophysics & Environment, 40, 4, 331-342 (2014) [CrossRef] [Google Scholar]
 29. P.C.H. Veeken, Seismic Stratigraphy and Depositional Facies Models 1st Edition, Academic Press, EAGE Publication, 313 (2013) [Google Scholar]
 30. L. Buryakovsky, G. Chilingar, H. Rieke, S. Shin, Fundamentals of the Petrophysics of Oil and Gas Reservoirs, Wiley, USA, 47 (2012) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.