Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 307, 2021
International Interdisciplinary Scientific Conference “Digitalisation and Sustainability for Development Management: Economic, Social, and Ecological Aspects” 2021
Article Number 06002
Number of page(s) 9
Section Digitisation and Sustainability in Education System
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130706002
Published online 22 September 2021
 1. N.U. Nowak, Edukacja jaka ma być z niej korzyść dla przedsiębiorcy. https://digitalandmore.pl/cyfryzacja-na-czym-polega-i-jaka-ma-byc-z-niej-korzysc-dlaprzedsiebiorcy (2019) [Google Scholar]
 2. A. Mazurek, E- learning jako nowoczesne narzędzie wykorzystywane w szkołach, Projekt realizowany w ramach Działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, (2014) [Google Scholar]
 3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8pbyboL_yAhUDvYsKHRLoCFIQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fdocuments%2F33377%2F436740%2FSOR.pdf&usg=AOvVaw28aF21CZQJDlYhAC5ZlyNP, Warszawa (2017) [Google Scholar]
 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Obywatelska odpowiedzialność za edukacjęnarodową, Zasadnicze cele polskiej edukacji, https://bip.brpo.gov.pl/pliki/1139860517.pdf, (2006) [Google Scholar]
 5. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006), s. L 394/13 [Google Scholar]
 6. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa (1989) [Google Scholar]
 7. B. Milerski, B. Śliwerski, red., Leksykon Pedagogika, PWN, Warszawa (2000) [Google Scholar]
 8. B. Suchodolski, red., Pedagogika (podręcznik dla kandydatów na nauczycieli), Warszawa (1980) [Google Scholar]
 9. A. Płatnerz, Nowy model nauczyciela a europejski wymiar kształcenia, https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id= PU5772, (2010) [Google Scholar]
 10. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa (1996) [Google Scholar]
 11. Z. Woroniecki, Wymagania kwalifikacyjne (zawodowo-pedagogiczne) wobec nauczycieli wynikające ze swoistości działalności pedagogicznej, [w:] Woroniecki Z., Wymagania kwalifikacyjne stawiane nauczycielom jako grupie zawodowej, Warszawa (1988) [Google Scholar]
 12. R. Schulz, Nauczyciel jako innowator, WSiP, Warszawa (1988) [Google Scholar]
 13. A. Janus, Dobre Praktyki: Zawód - nauczyciel, https://zasobyip2.ore.edu.pl [Google Scholar]
 14. A. Tomaszewska, Nauczyciel na miarę XXI wieku, W: Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania – koncepcje, Przygońska E., Chmielewska I. (red.), Wydawnictwo WSH-E, Łódź (2021) [Google Scholar]
 15. Cz. Banach, Nauczyciel, W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom III, WA. Żak, Warszawa (2004) [Google Scholar]
 16. Cz. Banach, Nauczyciel, W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom III, WA. Żak, Warszawa (2004) [Google Scholar]
 17. E. Sobol, L. Drabik, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa (1994) [Google Scholar]
 18. A.M. Zemła, Technologie informacyjne w zarządzaniu szkołą. [w:] Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, red. Karcz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole (2009) [Google Scholar]
 19. E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, Wydawnictwo WSiP, Warszawa (1984) [Google Scholar]
 20. F. Bereźnicki, Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa (2007) [Google Scholar]
 21. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. http://kogorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/nik_efekty_ksztalcenia.pdf, (2015) [Google Scholar]
 22. Rozporządzenie MEN z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów Nauczania (Dz.U.2011 nr 6 poz. 23) [Google Scholar]
 23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2019 poz. 1148 i 1078) [Google Scholar]
 24. M. Sławińska, H. Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2008) [Google Scholar]
 25. J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa (1975) [Google Scholar]
 26. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia (2002) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.