Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 7, 2016
3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016)
Article Number 03015
Number of page(s) 14
Section Performance and behaviour of flood defences
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20160703015
Published online 20 October 2016
 1. Bakker W.T., Vrijling J.K. (1980), Probabilistic design of sea defences Delft University, Coastal Engineering Conference Sydney. [Google Scholar]
 2. Bakker M, Kuijper B, Nederpel A.C. (2010) User manual PROMOTOR, (in Dutch) version 3. [Google Scholar]
 3. Beek V van (2015) Backward Erosion Piping. Initiation and Progression. [Google Scholar]
 4. Bokma J. (2015) WTI2017 Failure Mechanisms – Wavelmpact Asphalt Kernel Requirements and Functional Design Version: 1.2, 2015 [Google Scholar]
 5. Bokma J. (2015) User Interface for Grass Kernels – Wave Impact and Runup Functional Design 1220079-001 [Google Scholar]
 6. Santbergen P (2005), User Manual Hydra-Tools, (in Dutch) version 1.3 [Google Scholar]
 7. Brekelmans R, Eijgenraam C, Hertog den D., Roos K, (2014) A Mixed Integer Nonlinear Optimization Approach to Optimize Dike Heights in the Netherlands, Optima 94, Mathematical Optimization Society Newsletter. [Google Scholar]
 8. Breteler M. K., (2014) User documentation revetment assessment program “Steentoets” (in Dutch) Documentatie Steentoets, Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen, [Google Scholar]
 9. Brink H. W. van den, and Können G. P. (2008), The statistical distribution of meteorological outliers, Geophys. Res. Lett., 35, L23702, 2008 [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Brink H. W. van den. and Können G. P, (2011) Estimating 10000-year return values from short time series. Int. J. Climatol., 31: 115–126. 2011 [CrossRef] [Google Scholar]
 11. Brink H.W. van den, (2015) Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied, Henk van den Brink KNMI (in Dutch) [Google Scholar]
 12. Chbab H, Noortwijk J.M., Kalk H.J. (2002) Baysian Estimation of Extreme river Discharges, Bern, IHR/CHR [Google Scholar]
 13. Chbab, H.) (2016) Basisstochasten WTI-2017 Statistiek en statistische onzekerheid (in Dutch [Google Scholar]
 14. Caires S, de Waal J.P., Groen G., Wever N. and Geerse C.P.M., (2009): Assessing the uncertainties of using land-based wind observations for determining extreme open-water winds SBW-Belastingen: Phase 1b of subproject “Wind modelling”, Deltares, KNMI and HKV, The Netherlands [Google Scholar]
 15. Caires S (2009)] Extreme wind statistics for the Hydraulic Boundary Conditions for the Dutch primary water defences SBW-Belastingen: Phase 2 of subproject “Wind Modelling” 2009 [Google Scholar]
 16. CUR, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, (1990) Probabilistic design of flood defences, Center for applied research in construction,, Rotterdam, The Netherlands, 1990 [Google Scholar]
 17. van Dantzig D. (1956) Economic decision problems for flood prevention, Econometrica 24: 276–287, 1956 [CrossRef] [Google Scholar]
 18. Deltares, (2016) SOBEK Hydrodynamics, Rainfall Runoff and Real Time Control, User Manual, 2016, Deltawet, 1958 (in Dutch) http://wetten.overheid.nl/BWBR0002283/geldigheidsdatum_27-09-2005 [Google Scholar]
 19. Diermanse F, (2016) Overzicht van belasting- en sterkteonzekerheden in het wettelijk toetsinstrumentarium [Google Scholar]
 20. Duinmeijer S.P.A. (2002) Verification of Delft FLS, [Google Scholar]
 21. Duits M.T. (2004), User manual Hydra-B, version 3.1. advanced users (in English) [Google Scholar]
 22. Duits M. T. (2006), User manual Hydra-BT, Version 1.2 (in English) [Google Scholar]
 23. Esch, van J.M. (2013) Modelling transient Groundwater Flow for Stability Assessment of Dikes 1206015-003 © Deltares, 2013 [Google Scholar]
 24. Geerse C.P.M. (2011) Hydra-Zoet for the fresh water systems in the Netherlands Probabilistic model for the assessment of dike heights, HKV, Lelystad, The Netherlands, 2011 [Google Scholar]
 25. Graaff van de J. (1986) Probabilistic design of dunes; an example from The Netherlands Coastal Engineering [Google Scholar]
 26. de Grave P, (2014) User manual, in Dutch, KosWat, “KOSten voor versterken WATerkeringen” (in Dutch), [Google Scholar]
 27. Groeneweg J. Caires S. and Roscoe K, (2012) Temporal and spatial evolution of extreme events, coastal Engineering, 2012 [Google Scholar]
 28. Ham van der, W. (2004) Afleiden of opruimen, De strijd om de beste aanpak tegen het rivierbederf een beschou-wing van 300 jaar rivierverbetering in het kader van de spankrachtstudie, Rijkswaterstaat (in Dutch), “Examining three hundred years of river diversion projects” [Google Scholar]
 29. Heijer den F., Vos R.J. and Gautier C. (2008), Probabilistic approach for safety assessment of water defences along the Dutch coast, model and verification, ICCE 2008 [Google Scholar]
 30. Hegnauer M., Beersma J.J, Boogaard H.F.P. van den Buishand T.A., Passchier R.H., Lammersen R. and Buiteveld H. (2016) Generator of Rainfall and Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins - Final report of GRADE 2.0 [Google Scholar]
 31. [IenM, 2016] Waterwet, proposed changes to the Water Act, Ministry of Infrastructure and the Environment, https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK005903 (in Dutch) [Google Scholar]
 32. Jongejan R.B., Stefess H., Roode N., ter Horst W. & Maaskant B., (2011) The VNK2-project: a large scale quantitative flood risk analysis for The Netherlands. 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan [Google Scholar]
 33. Jongejan R.B. (2013) Probabilistic assessments of block revetments in the WTI2017 Alternatives and proposed course of action [Google Scholar]
 34. Jongejan R.B. and Calle E.O.F. (2013) Calibrating semi-probabilistic safety assessments rules for flood defences, Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards, April 2013 [Google Scholar]
 35. Jonkman S.N., Vardhanabhuti Barames, Blommaart, P., Bruin, B. de, Hardeman B., Kaensap K, . Meer M. van der Schweckendiek T., Vrijling J.K, (2012) Postflood field investigation in the Lower Chao Phraya River Basin Findings of the Thai-Dutch Reconnaissance Team [Google Scholar]
 36. Kind J. (2010) Cost-benefit analysis for flood protection standards in the Netherlands, Deltares, Delft [Google Scholar]
 37. Kok M., Vrouwenvelder H.J.. Barendregt A.C.W.M., (2005) A. Standard Method 2004, Damage and Casualties Caused by Flooding, DWW (Rijkswaterstaat), 2005 [Google Scholar]
 38. Kok M, Theunissen R., Jonkman S.N., Vrijling J.K. (2006) Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans (in Dutch), [Google Scholar]
 39. Kolen B, Slomp R, Jonkman (2013) The impacts of storm Xynthia February 27–28, 2010 in France: lessons for flood risk management Journal of Flood Risk Management 6 (3), 261–278, 2013 [CrossRef] [Google Scholar]
 40. Kramer J. (2015) WTI/RTO Package: Block Revetment Failure Mechanism Library Steentoets Functional Design Version: 21 September 2015 [Google Scholar]
 41. Lodder Q.J. and Geer, van P.F.C. (2002) MorphAn: A new software tool to assess sandy coast [Google Scholar]
 42. Looff, de A.K., `t Hart R., Montauban K.,. Ven van de M.F.C. (2006) Golfklap, A model to determine the impact of waves on dike structures with an asphaltic concrete layer, Rijkswaterstaat [Google Scholar]
 43. Meer, van der J.W. (2002), Technical report wave run-up and wave overtopping at dikes, TAW [Google Scholar]
 44. Meermans W. (1999) Onzekerheidsanalyse Hydra-M: onzekerheid en de invloed daarvan op het met reprofuncties berekende kruinhoogtetekort voor dijken rond het IJsselmeer [Google Scholar]
 45. Moll R and Meulepas G.J. (2008) Syntheserapport Compartimenteringsstudie, Rijkswaterstaat [Google Scholar]
 46. Most van der H., Tánczos I., Bruijn K.M. de Wagenaar D. (2014) New, risk-basis standards for flood protection in the Netherlands, ISFM6, Sao Paulo, Brasil, September 2014. [Google Scholar]
 47. MNP, Milieu- en Natuurplanbureau, (2004) ten Brinke, W.B.M. and Bannink, B.A., Risico’s in Bedijkte Termen, een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromingen, (in Dutch) May 2004, [Google Scholar]
 48. Nieuwenhuizen L van. (2005), Gebruikershandleiding GRASTOETS v.3 Spreadsheetprogramma voor toetsing van grasbekledingen volgens VTV, Rijkswaterstaat Directie Zeeland, Projectbureau Zeeweringen, P2404.B0 [Google Scholar]
 49. Nillesen A.L. and Kok M (2015) An integrated approach to flood risk management and spatial quality for a Netherlands’ river polder area. [Google Scholar]
 50. Peters T, Berg, van den F. (2016) Rapid Assessment Tools for Dam Safety, Second National Dam Safety Conference, 12-13 January 2016, Bengaluru [Google Scholar]
 51. Rijkswaterstaat (1984) “Eastern Scheldt Barrier design document on Hydraulics for a prefabricated design”, Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering, report #2, (in Dutch) [Google Scholar]
 52. Rijkswaterstaat, (2012) WAQUA/TRIWAQ -two- and three-dimensional shallow water flow model. Technical documentation SIMONA [Google Scholar]
 53. Rijkswaterstaat, (2015), Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium 2014, Behorende bij Handreiking Ontwerpen met Overstromingskansen [Google Scholar]
 54. Roelvink J. A., Reniers A. J. H. M., van Dongeren A. R., van Thiel de Vries, J. S. M., McCall, R. T., and Lescinski, J. (2009). Modelling storm impacts on beaches, dunes and barrier islands. Coastal Engineering, 56(11–12):1133–1152. [CrossRef] [Google Scholar]
 55. Roscoe Diermanse K., Lopez F., de la Cruz J., Steenbergen H Vrouwenvelder T. 2012) Hydra Ring Scientific Documentation, 1206006-004, Deltares / TNO [Google Scholar]
 56. Sellmeijer J.W. (1988) On the mechanism of piping under impervious structures [Google Scholar]
 57. Slomp R.M. (2012) Flood Risk and Water Management in the Netherlands, A 2012 update, Rijkswaterstaat, [Google Scholar]
 58. Slomp R.M., de Waal J.P., Ruijgh E.F.W., Kroon T. and van Alphen J.S.L.J., (2014). The Dutch Delta Model for Policy Analysis on Flood Risk Management In the Netherlands. 6th International Conference on Flood Management (ICFM6), September 2014, Sao Paulo, Brazil [Google Scholar]
 59. Slomp R.M. (2016), Implementing risk based flood defence standards, Rijkswaterstaat. [Google Scholar]
 60. Stijnen J.W., Maaskant B., Silva W. and Slootjes N., (2008) Towards a different safety standard in the Netherlands? Uncertainty analysis in a flood-risk approach Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A–00000 [Google Scholar]
 61. Technical Advisory Committee on water Defences, (1998) Fundamentals on Water Defences, Guidelines for Water Defences, 1998 [Google Scholar]
 62. Vanmarke E. (2011) Risk of Limit-Equilibrium Failure of Long Earth Slopes: How it Depends on Length, Georisk International Conference, Atlanta 2011 [Google Scholar]
 63. Ven W, Ministry of Transport and Water Management (1996) “Wet op de Waterkering”, Flood Defence act http://wetten.overheid.nl/BWBR0007801/geldigheidsdatum_04-12-2009 (in Dutch) [Google Scholar]
 64. Ven W, (2001) “De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, Achtergrondrapport”. Formal report on the state of the flood defences in 2001, a policy study (in Dutch) Ministry of Transport and Water Management, 2001 [Google Scholar]
 65. Ven W, (2006) Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 and Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006, Ministry of Transport and Water Management, (in Dutch) [Google Scholar]
 66. Ven W, (2009) “Waterverordening”, Regulations for Water management, Ministry of Transport and Water Management (in Dutch), http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/72380/72380_1.html [Google Scholar]
 67. Vrijling J.K. Bruinsma J. (1980) Hydraulic Boundary Conditions. In: Proceedings on Hydraulic Aspects of Coastal Structures; developments in hydraulic engineering related to the design of the Oosterschelde storm surge barrier in the Netherlands. Editors: Paape A., Stuip J., Venis W.A., Delft University Press 1980, pp. 109–133, ISBN 90-6275-0540. [Google Scholar]
 68. Vrouwenvelder A.C.W.M., Steenbergen H.M.G.M., Slijkhuis K.A.H., (2001) Theoretical manual of PC-Ring, Part A: descriptions of failure modes (in Dutch), Nr. 98-CONR1430, Delft [Google Scholar]
 69. Vrouwenvelder A.C.W.M., Steenbergen H.M.G.M., Slijkhuis K.A.H., (2001) Theoretical manual of PC-Ring, Part B: Statistical models (in Dutch), Nr. 98-CONR1431, Delft 2001. [Google Scholar]
 70. Vrouwenvelder A.C.W.M., (2001) Theoretical manual of PC-Ring, Part C: Calculation methods (in Dutch), 98-CON-R1204, Delft 1999. [Google Scholar]
 71. Vrouwenvelder A.C.W.M., Steenbergen H.M.G.M. Diermanse F.L.M. (2002) Belastingmodellen Benedenrivierengebied - fase 2/Concept met aanvullende berekeningen. Vrouwenvelder, -rapport 2001-CONDYN-R8014. TNO-Bouw, (in Dutch) [Google Scholar]
 72. Vrouwenvelder T. (2006). “Spatial Effects in Reliability Analysis of Flood Protection Systems.” Proc. 2nd Int. Forum on Engineering Decision Making, Lake Louise, Canada, April 2629, 2006. [Google Scholar]
 73. Vrouwenvelder A.C.W.M., (2008). “Treatment of Risk and Reliability in the Eurocodes.” Proceedings of the Institution of Civil Engineers Structures and Buildings 161 (SB4):209_214. [CrossRef] [Google Scholar]
 74. Waal, JP de, (2003), “Windmodellering voor bepaling waterstanden en golven”, (in Dutch) Wind model used for flood defence assessment, RIZA #2003.118x [Google Scholar]
 75. Waal, JP de, Editor, (2014) Uitgangspunten WTI 2017, (in Dutch) “Terms of reference” [Google Scholar]
 76. Waal, JP de, Editor, (2016) Basisrapport WTI2017, General Introduction to the WTI2017 (in Dutch) [Google Scholar]
 77. Zijlema, M., (2007) TU Delft, SWAN, User Manual, SWAN Cycle III version 40.51, 2007. [Google Scholar]
 78. Zwan, van I. van and Vastenburg E. (2013) User Manual, Handleiding DAM 1.0 (in Dutch) [Google Scholar]
 79. Zwan, van I. (2016) User Manual Dsoilmodel (in Dutch), [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.