Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 7, 2016
3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016)
Article Number 03015
Number of page(s) 14
Section Performance and behaviour of flood defences
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20160703015
Published online 20 October 2016
 1. Bakker W.T., Vrijling J.K. (1980), Probabilistic design of sea defences Delft University, Coastal Engineering Conference Sydney.
 2. Bakker M, Kuijper B, Nederpel A.C. (2010) User manual PROMOTOR, (in Dutch) version 3.
 3. Beek V van (2015) Backward Erosion Piping. Initiation and Progression.
 4. Bokma J. (2015) WTI2017 Failure Mechanisms – Wavelmpact Asphalt Kernel Requirements and Functional Design Version: 1.2, 2015
 5. Bokma J. (2015) User Interface for Grass Kernels – Wave Impact and Runup Functional Design 1220079-001
 6. Santbergen P (2005), User Manual Hydra-Tools, (in Dutch) version 1.3
 7. Brekelmans R, Eijgenraam C, Hertog den D., Roos K, (2014) A Mixed Integer Nonlinear Optimization Approach to Optimize Dike Heights in the Netherlands, Optima 94, Mathematical Optimization Society Newsletter.
 8. Breteler M. K., (2014) User documentation revetment assessment program “Steentoets” (in Dutch) Documentatie Steentoets, Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen,
 9. Brink H. W. van den, and Können G. P. (2008), The statistical distribution of meteorological outliers, Geophys. Res. Lett., 35, L23702, 2008 [CrossRef]
 10. Brink H. W. van den. and Können G. P, (2011) Estimating 10000-year return values from short time series. Int. J. Climatol., 31: 115–126. 2011 [CrossRef]
 11. Brink H.W. van den, (2015) Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied, Henk van den Brink KNMI (in Dutch)
 12. Chbab H, Noortwijk J.M., Kalk H.J. (2002) Baysian Estimation of Extreme river Discharges, Bern, IHR/CHR
 13. Chbab, H.) (2016) Basisstochasten WTI-2017 Statistiek en statistische onzekerheid (in Dutch
 14. Caires S, de Waal J.P., Groen G., Wever N. and Geerse C.P.M., (2009): Assessing the uncertainties of using land-based wind observations for determining extreme open-water winds SBW-Belastingen: Phase 1b of subproject “Wind modelling”, Deltares, KNMI and HKV, The Netherlands
 15. Caires S (2009)] Extreme wind statistics for the Hydraulic Boundary Conditions for the Dutch primary water defences SBW-Belastingen: Phase 2 of subproject “Wind Modelling” 2009
 16. CUR, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, (1990) Probabilistic design of flood defences, Center for applied research in construction,, Rotterdam, The Netherlands, 1990
 17. van Dantzig D. (1956) Economic decision problems for flood prevention, Econometrica 24: 276–287, 1956 [CrossRef]
 18. Deltares, (2016) SOBEK Hydrodynamics, Rainfall Runoff and Real Time Control, User Manual, 2016, Deltawet, 1958 (in Dutch) http://wetten.overheid.nl/BWBR0002283/geldigheidsdatum_27-09-2005
 19. Diermanse F, (2016) Overzicht van belasting- en sterkteonzekerheden in het wettelijk toetsinstrumentarium
 20. Duinmeijer S.P.A. (2002) Verification of Delft FLS,
 21. Duits M.T. (2004), User manual Hydra-B, version 3.1. advanced users (in English)
 22. Duits M. T. (2006), User manual Hydra-BT, Version 1.2 (in English)
 23. Esch, van J.M. (2013) Modelling transient Groundwater Flow for Stability Assessment of Dikes 1206015-003 © Deltares, 2013
 24. Geerse C.P.M. (2011) Hydra-Zoet for the fresh water systems in the Netherlands Probabilistic model for the assessment of dike heights, HKV, Lelystad, The Netherlands, 2011
 25. Graaff van de J. (1986) Probabilistic design of dunes; an example from The Netherlands Coastal Engineering
 26. de Grave P, (2014) User manual, in Dutch, KosWat, “KOSten voor versterken WATerkeringen” (in Dutch),
 27. Groeneweg J. Caires S. and Roscoe K, (2012) Temporal and spatial evolution of extreme events, coastal Engineering, 2012
 28. Ham van der, W. (2004) Afleiden of opruimen, De strijd om de beste aanpak tegen het rivierbederf een beschou-wing van 300 jaar rivierverbetering in het kader van de spankrachtstudie, Rijkswaterstaat (in Dutch), “Examining three hundred years of river diversion projects”
 29. Heijer den F., Vos R.J. and Gautier C. (2008), Probabilistic approach for safety assessment of water defences along the Dutch coast, model and verification, ICCE 2008
 30. Hegnauer M., Beersma J.J, Boogaard H.F.P. van den Buishand T.A., Passchier R.H., Lammersen R. and Buiteveld H. (2016) Generator of Rainfall and Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins - Final report of GRADE 2.0
 31. [IenM, 2016] Waterwet, proposed changes to the Water Act, Ministry of Infrastructure and the Environment, https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK005903 (in Dutch)
 32. Jongejan R.B., Stefess H., Roode N., ter Horst W. & Maaskant B., (2011) The VNK2-project: a large scale quantitative flood risk analysis for The Netherlands. 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan
 33. Jongejan R.B. (2013) Probabilistic assessments of block revetments in the WTI2017 Alternatives and proposed course of action
 34. Jongejan R.B. and Calle E.O.F. (2013) Calibrating semi-probabilistic safety assessments rules for flood defences, Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards, April 2013
 35. Jonkman S.N., Vardhanabhuti Barames, Blommaart, P., Bruin, B. de, Hardeman B., Kaensap K, . Meer M. van der Schweckendiek T., Vrijling J.K, (2012) Postflood field investigation in the Lower Chao Phraya River Basin Findings of the Thai-Dutch Reconnaissance Team
 36. Kind J. (2010) Cost-benefit analysis for flood protection standards in the Netherlands, Deltares, Delft
 37. Kok M., Vrouwenvelder H.J.. Barendregt A.C.W.M., (2005) A. Standard Method 2004, Damage and Casualties Caused by Flooding, DWW (Rijkswaterstaat), 2005
 38. Kok M, Theunissen R., Jonkman S.N., Vrijling J.K. (2006) Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans (in Dutch),
 39. Kolen B, Slomp R, Jonkman (2013) The impacts of storm Xynthia February 27–28, 2010 in France: lessons for flood risk management Journal of Flood Risk Management 6 (3), 261–278, 2013 [CrossRef]
 40. Kramer J. (2015) WTI/RTO Package: Block Revetment Failure Mechanism Library Steentoets Functional Design Version: 21 September 2015
 41. Lodder Q.J. and Geer, van P.F.C. (2002) MorphAn: A new software tool to assess sandy coast
 42. Looff, de A.K., `t Hart R., Montauban K.,. Ven van de M.F.C. (2006) Golfklap, A model to determine the impact of waves on dike structures with an asphaltic concrete layer, Rijkswaterstaat
 43. Meer, van der J.W. (2002), Technical report wave run-up and wave overtopping at dikes, TAW
 44. Meermans W. (1999) Onzekerheidsanalyse Hydra-M: onzekerheid en de invloed daarvan op het met reprofuncties berekende kruinhoogtetekort voor dijken rond het IJsselmeer
 45. Moll R and Meulepas G.J. (2008) Syntheserapport Compartimenteringsstudie, Rijkswaterstaat
 46. Most van der H., Tánczos I., Bruijn K.M. de Wagenaar D. (2014) New, risk-basis standards for flood protection in the Netherlands, ISFM6, Sao Paulo, Brasil, September 2014.
 47. MNP, Milieu- en Natuurplanbureau, (2004) ten Brinke, W.B.M. and Bannink, B.A., Risico’s in Bedijkte Termen, een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromingen, (in Dutch) May 2004,
 48. Nieuwenhuizen L van. (2005), Gebruikershandleiding GRASTOETS v.3 Spreadsheetprogramma voor toetsing van grasbekledingen volgens VTV, Rijkswaterstaat Directie Zeeland, Projectbureau Zeeweringen, P2404.B0
 49. Nillesen A.L. and Kok M (2015) An integrated approach to flood risk management and spatial quality for a Netherlands’ river polder area.
 50. Peters T, Berg, van den F. (2016) Rapid Assessment Tools for Dam Safety, Second National Dam Safety Conference, 12-13 January 2016, Bengaluru
 51. Rijkswaterstaat (1984) “Eastern Scheldt Barrier design document on Hydraulics for a prefabricated design”, Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering, report #2, (in Dutch)
 52. Rijkswaterstaat, (2012) WAQUA/TRIWAQ -two- and three-dimensional shallow water flow model. Technical documentation SIMONA
 53. Rijkswaterstaat, (2015), Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium 2014, Behorende bij Handreiking Ontwerpen met Overstromingskansen
 54. Roelvink J. A., Reniers A. J. H. M., van Dongeren A. R., van Thiel de Vries, J. S. M., McCall, R. T., and Lescinski, J. (2009). Modelling storm impacts on beaches, dunes and barrier islands. Coastal Engineering, 56(11–12):1133–1152. [CrossRef]
 55. Roscoe Diermanse K., Lopez F., de la Cruz J., Steenbergen H Vrouwenvelder T. 2012) Hydra Ring Scientific Documentation, 1206006-004, Deltares / TNO
 56. Sellmeijer J.W. (1988) On the mechanism of piping under impervious structures
 57. Slomp R.M. (2012) Flood Risk and Water Management in the Netherlands, A 2012 update, Rijkswaterstaat,
 58. Slomp R.M., de Waal J.P., Ruijgh E.F.W., Kroon T. and van Alphen J.S.L.J., (2014). The Dutch Delta Model for Policy Analysis on Flood Risk Management In the Netherlands. 6th International Conference on Flood Management (ICFM6), September 2014, Sao Paulo, Brazil
 59. Slomp R.M. (2016), Implementing risk based flood defence standards, Rijkswaterstaat.
 60. Stijnen J.W., Maaskant B., Silva W. and Slootjes N., (2008) Towards a different safety standard in the Netherlands? Uncertainty analysis in a flood-risk approach Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A–00000
 61. Technical Advisory Committee on water Defences, (1998) Fundamentals on Water Defences, Guidelines for Water Defences, 1998
 62. Vanmarke E. (2011) Risk of Limit-Equilibrium Failure of Long Earth Slopes: How it Depends on Length, Georisk International Conference, Atlanta 2011
 63. Ven W, Ministry of Transport and Water Management (1996) “Wet op de Waterkering”, Flood Defence act http://wetten.overheid.nl/BWBR0007801/geldigheidsdatum_04-12-2009 (in Dutch)
 64. Ven W, (2001) “De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, Achtergrondrapport”. Formal report on the state of the flood defences in 2001, a policy study (in Dutch) Ministry of Transport and Water Management, 2001
 65. Ven W, (2006) Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 and Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006, Ministry of Transport and Water Management, (in Dutch)
 66. Ven W, (2009) “Waterverordening”, Regulations for Water management, Ministry of Transport and Water Management (in Dutch), http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/72380/72380_1.html
 67. Vrijling J.K. Bruinsma J. (1980) Hydraulic Boundary Conditions. In: Proceedings on Hydraulic Aspects of Coastal Structures; developments in hydraulic engineering related to the design of the Oosterschelde storm surge barrier in the Netherlands. Editors: Paape A., Stuip J., Venis W.A., Delft University Press 1980, pp. 109–133, ISBN 90-6275-0540.
 68. Vrouwenvelder A.C.W.M., Steenbergen H.M.G.M., Slijkhuis K.A.H., (2001) Theoretical manual of PC-Ring, Part A: descriptions of failure modes (in Dutch), Nr. 98-CONR1430, Delft
 69. Vrouwenvelder A.C.W.M., Steenbergen H.M.G.M., Slijkhuis K.A.H., (2001) Theoretical manual of PC-Ring, Part B: Statistical models (in Dutch), Nr. 98-CONR1431, Delft 2001.
 70. Vrouwenvelder A.C.W.M., (2001) Theoretical manual of PC-Ring, Part C: Calculation methods (in Dutch), 98-CON-R1204, Delft 1999.
 71. Vrouwenvelder A.C.W.M., Steenbergen H.M.G.M. Diermanse F.L.M. (2002) Belastingmodellen Benedenrivierengebied - fase 2/Concept met aanvullende berekeningen. Vrouwenvelder, -rapport 2001-CONDYN-R8014. TNO-Bouw, (in Dutch)
 72. Vrouwenvelder T. (2006). “Spatial Effects in Reliability Analysis of Flood Protection Systems.” Proc. 2nd Int. Forum on Engineering Decision Making, Lake Louise, Canada, April 2629, 2006.
 73. Vrouwenvelder A.C.W.M., (2008). “Treatment of Risk and Reliability in the Eurocodes.” Proceedings of the Institution of Civil Engineers Structures and Buildings 161 (SB4):209_214. [CrossRef]
 74. Waal, JP de, (2003), “Windmodellering voor bepaling waterstanden en golven”, (in Dutch) Wind model used for flood defence assessment, RIZA #2003.118x
 75. Waal, JP de, Editor, (2014) Uitgangspunten WTI 2017, (in Dutch) “Terms of reference”
 76. Waal, JP de, Editor, (2016) Basisrapport WTI2017, General Introduction to the WTI2017 (in Dutch)
 77. Zijlema, M., (2007) TU Delft, SWAN, User Manual, SWAN Cycle III version 40.51, 2007.
 78. Zwan, van I. van and Vastenburg E. (2013) User Manual, Handleiding DAM 1.0 (in Dutch)
 79. Zwan, van I. (2016) User Manual Dsoilmodel (in Dutch),

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.