Open Access
Issue
E3S Web of Conf.
Volume 230, 2021
IV International Scientific and Technical Conference “Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges and Horizons” (GHT 2020)
Article Number 01021
Number of page(s) 10
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001021
Published online 18 January 2021
 1. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist”. (2017). Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny 18 serpnya 2017 roku No. 605-r. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250250456 [Google Scholar]
 2. Dimitrov, L., & Vassilev, A. (2002). Black Sea methane hydrates – haw many are they? BulgarianI nstitute of Oceanology. GASHYDAT (MAS3-CT98-0176 Project). http://www.io-bas.bg/crimea/Partners/Publications/BSGH_HowManyAre.pdf [Google Scholar]
 3. Analitychna dopovid Tsentru Razumkova. (2011). Alternatyvne hazozabezpechennya Ukrayiny: skraplenyy pryrodnyy haz ta netradytsiynyy haz. Natsionalna Bezpeka i Oborona, (9), 25–43. [Google Scholar]
 4. Enerhetychna bezpeka Ukrayiny do 2020 roku: vyklyky, mozhlyvosti ta stsenariyi. (2011). Kyiv, Ukraina: Ukrayinskyy instytut publichnoyi polityky. [Google Scholar]
 5. Ovetska, O.V. (2018). Stratehichni perspektyvy rozvytku Ivano-Frankivskoi oblasti yak skladovoi enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. Innovatsii Maibutnoho, 29–31. USA, Morrisville, Lulu Press. [Google Scholar]
 6. Ovetska, O.V., & Oveckiy, S.O. (2018). Vykorystannia potentsialu vydobuvannia netradytsiinoho hazu yak priorytetnyi napriam rozvytku pidpryiemstv palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ivano-Frankivskoi oblasti. Hazohidraty ta Inshi Alternatyvni Dzherela Hazu, 81–85. Ivano-Frankivsk, Ukraina: Lizunoff Press. [Google Scholar]
 7. Natsionalna dopovid “Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku”. (2017). Kyiv, Ukraina: Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. [Google Scholar]
 8. Ovetska, O.V., & Oveckiy, S.O. (2018). Stratehichni peredumovy reformuvannia kompanii PEK Ukrainy na zasadakh suchasnoi metodolohii proekt-oriientovanoho upravlinnia. In Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Nauka ta osvita: klyuchovi pytannia suchasnosti”, (7), 110–112. Chernihiv, Ukraina: Yevropeiska naukova platforma. [Google Scholar]
 9. Koltun, P., & Klymenko, V. (2016). Methane hydrates – Australian perspective. Mining of Mineral Deposits, 10(4), 11–18. https://doi.org/10.15407/mining10.04.011 [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Paulauskiene, T. (2018). Petroleum extraction engineering. Recent Insights in Petroleum Science and Engineering. https://doi.org/10.5772/intechopen.70360 [Google Scholar]
 11. Abdus Satter, & Ghulam M. Iqbal. (2016). Reservoir engineering. The Fundamentals, Simulation, and Management of Conventional and Unconventional Recoveries. Editor(s): Abdus Satter, Ghulam M. Iqbal, Gulf Professional Publishing, (472 p.), The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800219-3.00007-3 [Google Scholar]
 12. Evans, M.J. (2016). Unconventional hydrocarbons and the US technology revolution. Risks, Rewards and Regulation of Unconventional Gas: A Global Perspective, 59–91. https://doi.org/10.1017/9781316341209.006 [Google Scholar]
 13. Moridis, G.J., Collett, T.S., Boswell, R., Kurihara, M., & Reagan, M.T. (2008). Toward production from gas hydrates: Assessment of resources, technology and potential. Society of Petroleum EngineersOnePetro. https://doi.org/10.2118/114163-MS [Google Scholar]
 14. Oveckiy, S., & Savchuk, V. (2016). A method developed to increase technological and ecological efficiency of gas production from hydrate deposits. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(81), 41–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72545 [CrossRef] [Google Scholar]
 15. Klymenko, V.V., Vytyaz, O.Yu., & Oveckyi, S.O. (2016). Pro metod vydobuvannia metanu z donnykh hazohidratnykh pokladiv z vykorystanniam vykydiv pidvodnykh vulkaniv. In Materily II Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Hazohidratni tekhnolohiyi u hirnytstvi, naftohazoviy spravi, heotekhnitsi ta enerhetytsi”, 8–9. [Google Scholar]
 16. Žuk, G.V., Pʹâtničko, O.I., Krušnevič, V.T., Fedorenko, D.S., & Klimenko, V.V. (2016). Methane hydrate technologies in Ukraine – research and prospects. AGH Drilling, Oil, Gas, 33(4), 811–818. https://doi.org/10.7494/drill.2016.33.4.811 [CrossRef] [Google Scholar]
 17. Emami Niri, M., & Lumley, D. (2016). Probabilistic reservoir-property modeling jointly constrained by 3D-seismic data and hydraulic-unit analysis. Society of Petroleum EngineersOnePetro. https://doi:10.2118/171444-PA [Google Scholar]
 18. Oveckyi, S.O. (2020). Zahalni pryntsypy pidhotovky hrezovykh vulkaniv do rozrobky donnykh hidratnykh pokladiv. Рerspektyvni Napryamky Naukovykh Doslidzhen, 57–60. [Google Scholar]
 19. Zyrin, V., & Ilinova A. (2018). Gas hydrates production in the Arctic Zone: Ecological aspects. International Journal of Applied Engineering Research, 13(1), 606–611. [Google Scholar]
 20. Zeng, F., Cheng, X., Guo, J., Tao, L., & Chen, Z. (2017). Hybridising human judgment, AHP, grey theory, and fuzzy expert systems for candidate well selection in fractured reservoirs. Energies, 10 (4),447. https://doi.org/10.3390/en10040447 [CrossRef] [Google Scholar]
 21. Oveckiy, S.O. (2019). Outlook “greening” of hydraulic fracking technology for the production of unconventional hydrocarbons. MNPK “Problèmes et Perspectives D’introduction de la Recherche Scientifique Innovante”, 89–90. https://doi.org/10.36074/29.11.2019.v2 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.